En av ingångarna till Karolinska Universitetssjukhus. Foto: Nønne Schjærff Engelbrecht

Olaglig övervakning på Huddinge sjukhus

Av Denim Nygren och Nønne Schjærff Engelbrecht
Länsstyrelsen har krävt att Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge monterar ned tre övervakningskameror. Men de används fortfarande. – De sitter fortfarande uppe. Det har varit många turer i ärendet, säger Carl Magnus Rutherfalk, chef för säkerhetsledningen på Karolinska universitetssjukhuset.

Vid ett besök på Karolinska i september uppmärksammade länsstyrelsen att tre kameror saknade tillstånd. Länsstyrelsen krävde då nedmontering av dem men endast en av dem har tagits ned. De andra två kamerorna är fortfarande i bruk trots att en av dem saknat tillstånd sedan 2005.

– Mina handläggare skulle aldrig låta kamerorna gå om länsstyrelsen inte tyckte det var okej, säger Carl Magnus Rutherfalk.

Enligt Harriet Schaffer Ullman som jobbar på länsstyrelsens tillståndsenhet, har de inte gett något godkännande om att kamerorna får vara i bruk.

– Man behöver ha tillstånd för att använda kameror med tillståndsplikt. Det är en grundförutsättning.

Även Sophie Carlgren från tillsynsenheten, som handlägger ärendet, är tydlig med att kamerorna inte får nyttjas.

– Kamerorna får egentligen inte ens vara uppsatta.

Karolinska har i dag skickat in en kompletterande ansökan för att utöka övervakningstillståndet och det förväntas att kamerorna kommer få ett nytt tillstånd.

– Det är oerhört viktigt att det blir rätt, säger Carl Magnus Rutherfalk.

Kamerorna i fråga övervakar endast nattetid.