Delade åsikter om inhyrd personal i Huddinge

Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) var kritiska till den ökade kostnaden för att hyra in personal från bemanningsföretag i Huddinge.

– Det här är följden av en dumsnål politik från Moderaterna, vilket gör det dyrare i längden. Det ökar på redan pressade arbetssituationer, sa Anders Abel (MP) på kommunfullmäktigemötet.

Kostnaderna för att hyra in personal från bemanningsföretag var en av de viktigaste punkterna på måndagens kommunfullmäktigemöte.

– Huddinge har den tredje högsta kostnaden i Sverige för detta. Är det en rimlig kostnad för kommunen? sa Fredrik Fjällström (S), riktat till kommunens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Fredrik Fjällström ifrågasatte om det fanns några särskilda omständigheter som gjorde att Huddinge hade så höga kostnader för extra personal. Även Vänsterpartiet påpekade den osäkerhet som kan uppstå på en arbetsplats utan fast anställda.

– Personalsituationen måste ses över och lämpliga åtgärder göras, sa Elisabeth Ulin Karlsson (V).

Ligger inte över snittet

Huddinge är en av Stockholms största kommuner med ett stort antal invånare. Därför hamnar Huddinge högt upp på listan bland kommuner som har stora kostnader för inhyrd personal.

Huddinge ligger inte heller över snittet i ökningen av inhyrd personal i jämförelse med andra kommuner i landet, enligt siffror från Dagens samhälle som Nyttiflempan har granskat. Mellan åren 2014 och 2015 mer än fördubblades kommunernas kostnader för personal från bemanningsföretag i Sverige. Huddinge däremot gjorde bara en ökning på nästan en tredjedel jämfört med året innan.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker dock att resurserna kan omfördelas för att slippa dessa höga kostnader till bemanningsföretagen.

Kommunens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) menade att i takt med att kommunen växer blir också behovet av personal större.

– I jämförelse med andra kommuner så är ökningstakten inte högre än normalt. Fastanställd personal är på många sätt bättre att ha på en arbetsplats, men att ha personal tillgänglig ska alltid komma först, sa Daniel Dronjak Nordqvist.