Huddinge kommun saknar behöriga lärare

Av Nønne Schjærff Engelbrecht

– Språket är en nyckel till integration och delaktighet i samhället för nyanlända, sa Nujin Alacabek Darwich (V) under måndagens möte i kommunfullmäktiga.

Hon tycker därför att den låga andelen behöriga lärare i svenska som andraspråk är bekymmersam. Enligt Vänsterpartiet saknar 22 av 37 Huddingeskolor behöriga lärare i ämnet.

Sifforna var nya för Jelena Drenjanin (M), ansvarigt kommunalråd för grundskolefrågor och hon ville därför inte kommentera dem.

– Där man har behovet har man bemanningen, svarade hon men lovade att återkomma efter att ha dubbelkollat siffrorna med sin förvaltning.

Enlig Skolverket har 41,5 % av lärarna som undervisar i svenska som andraspråk i Huddinge behörighet i ämnet.