Ny skola till Länna. Foto: Pixabay

Internationella Engelska skolan till Länna

Av Sara Fallberg Omar

Internationella Engelska skolan planerar att öppnar 2018 i Länna, med årskurser från 4-9 och tillhörande fritidshem. Just nu söker skolan alla tillstånd som behövs från skolinspektionen. Undervisningen följer den svenska läroplanen och sker på både engelska och svenska. Skolan kommer ha plats för 608 elever. Kommunen skriver i ett remissvar att Internationella Engelska skolan även brukar locka elever från andra kommuner, men det är svårt att veta hur elevflödet blir. Detta skriver Södra Sidan.