Bild på pedagoger och barn på öppna förskolan.

Öppna förskolan i Visättra Photo: Clara Eishow

Platsbrist på Huddinges förskolor

Av Denim Nygren

Många barn saknar förskoleplats i Huddinge kommun. 1 258 barn för att vara exakt. Samtidigt är det ungefär lika många barn som står i kö för att byta förskola.

Här ser du förskolestatistiken.

Grafik: Joar Plunger

Huddinge kommun har nyligen tagit fram åtgärder i hopp om att förbättra situationen. På kommunfullmäktige som hölls i måndags diskuterades möjligheten att leverera i genomsnitt 3,5 förskolor per år, vilket Karl Henriksson som är ordförande i förskolenämnden inte ser som något problem.

– Vi räknar med att öppna sammanlagt cirka 430 nya platser i kommunala och fristående förskolor i kommunen det kommande läsåret.

Om detta kommer lösa problemet är ännu oklart. I dag finns det nämligen 860 lediga förskoleplatser i kommunen. Att många barn ändå står i kö tyder på att placeringen av förskolorna inte går i linje med var barnfamiljerna finns.