Källa: TT

Stor brist på förskoleplatser i Flemingsberg

Av Elin Wärmegård
Det är ont om platser på Huddinge kommuns förskolor. Värst är det i Flemingsberg. På deras 18 förskolor, både kommunala och privata, finns det i nuläget endast en ledig plats inför januari 2018.

Huddinge kommun har så kallad platsgaranti på sina förskolor. Alla som är folkbokförda i kommunen och ansökt om en plats till sitt barn fyra månader innan det ska börja på förskolan har rätt till en plats. Flemingsbergs förskolor har totalt tagit in åtta fler barn än vad de har plats för. Christina Castefjord, biträdande verksamhetschef för förskolorna i Huddinge förklarar det så här.

– Flemingsberg växer fortast i kommunen just nu och man har inte hunnit med att bygga större förskolor.

Ett barn kan stå i kö till tre förskolor parallellt och just nu är det 131 aktiva köplatser i området, detta innebär att minst 42 barn står i kön. Utöver detta finns en byteskö, där barn som har en plats någonstans i kommunen vill byta till en föreskola i Flemingsberg.

Det är dock inte lika illa i hela kommunen – flest lediga platser finns det i Vårby.De har till och med fler lediga platser än vad det står barn i kön. Enligt Castefjord beror de stora skillnaderna på hur stadsplaneringen sett ut genom åren.

– På 70 talet började utbyggnaden av förskolor, och sedan dess har kommunen vuxit. I Vårby har byggnation av bostäder inte varit så stor och de förskolor, kommunal och fristående, som nu finns och utökats täcker behovet i takt med att befolkningen ökat.

För att inte fler förskolor ska behöva ta in fler barn än vad de har plats eller resurser föranvänds främst två metoder berättar Castefjord.

– Vi erbjuder platser i närliggande områden, vi tittar noga på kartor så det inte blir så långt för föräldrarna att åka. Om det är storleken på lokalerna som är problemet har vissa så kallade utegrupper, där barnen är ute större delen av dagen.

På kartan nedan kan du se hur läget med förskoleplatser inför januari ser ut just nu.