Till Kvinnojouren i Huddinge söker sig våldsutsatta kvinnor. Personen på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: TT

De brinner för kvinnors rättigheter

Varje dag hjälper de kvinnor som varit utsatta för våld i sina relationer, men bestämt sig för att lämna. –Det är fantastiskt att se hur kvinnorna som bor hos oss blir starkare och tuffare för varje dag, säger Snövit Janson och Camilla Skyttman som arbetar på Kvinno- respektive Tjejjouren i Huddinge

För några år sedan fick Snövit Janson tid över att fundera på vad hon egentligen brinner för. Hon googlade förstrött och en volontärutbildning på kvinnojouren i Huddinge dök upp. Eftersom hon alltid brunnit för kvinnors rätt i samhället var det en självklarhet att börja som volontär. I dag arbetar hon som bland annat kommunikationsansvarig på jouren.

– Alldeles för många människor tror att våld enbart yttrar sig som fysiskt. I själva verket är det otroligt mångfacetterat och även psykiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt. Männen som utövar våldet finns i alla samhällsklasser. I vårt opinionsbildande arbete försöker vi nå ut om detta genom att hålla föreläsningar om mäns våld mot kvinnor, säger Snövit Janson.

För Camilla Skyttman började det med en växande frustration. Hon hade tidigt utvecklat en feministisk analys men visste inte hur hon skulle få uttryck för den. Därför var det skönt när hon fick träffa likasinnade genom tjejjouren.

I dag åker Camilla runt till skolor i Huddinge och pratar normer, relationer och våld med eleverna. Hon vill ge dem verktyg för att själva kunna jobba våldsförebyggande. Men ibland kan Camilla känna av ett motstånd när hon är ute.

– Att prata jämställdhet och mänskliga rättigheter kan tydligen vara väldigt provocerande. Men jag känner att ju yngre barnen är, desto mer mottagliga är de för att prata, säger Camilla Skyttman.

Kvinnojouren i Huddinge erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. De tar emot mellan 25 och 30 kvinnor per år, och ungefär lika många barn. Utöver det erbjuder de stöd och råd till de kvinnor som kontaktar dem.

Till tjejjouren kan tjejer i åldrarna 12 till 20 år vända sig. Varje måndag går det att chatta med volontärer men det är också möjligt att mejla eller skicka meddelanden genom appen Kik.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har anmälningar om våld inom nära relationer i Huddinge kommun minskat de senaste åren. Men Brå förtydligar att man inte kan dra för stora slutsatser om den verkliga brottsligheten enbart genom statistik. Mörkertalet för våld inom nära relationer är stort. Det är många kvinnor som aldrig vågar anmäla.

Snövit Janson tycker att hon har sett en förändring.

– Våldet har blivit grövre och mer mångfacetterat. Våldet mot kvinnor är vårt största samhällsproblem, säger Snövit Janson.

 

 

kvinnofridskränkning
InfogramFöreningen är öppen för alla kvinnor, både för dem som vill arbeta aktivt i föreningen och för dem som vill stödja föreningen på annat sätt. Huddinge kommun stöder verksamheten ekonomiskt.

Camilla är glad att hennes yrke har professionaliserats. Tidigare har många bara jobbat ideellt.

– Jag tycker det är provocerande att människor, framför allt kvinnor, förväntas jobba gratis med dessa frågor som är ett folkhälsoproblem. Men det går inte att arbeta ideellt med det här på heltid. Det krävs utbildning, kunskap och kontinuitet för att det ska ske en förändring. Nu känns det faktiskt som att det går framåt rent politiskt, säger Camilla.

Hur hittar man kraft i sitt jobb när man varje dag möter våldsutsatta kvinnor? Snövit Janson orkar eftersom hon gör skillnad för kvinnorna som bor på jouren. Hon stöttar, peppar och hjälper dem att ta steg mot självständighet.

– När kvinnor kommer till jouren är de ofta trötta och ledsna. De har tagit ett stort steg. Sakta blir de starkare, gladare och tuffare och så småningom befriade. Att få vara med om den utvecklingen är det bästa med mitt jobb, säger Snövit Janson.

Camilla tycker att det jobbigaste är att tänka på dem som ännu inte lämnat sina våldsamma relationer och är kvar – de som inte vågat eller orkat söka hjälp.

– Däremot är det fantastiskt att se dem som bestämt sig, de som nu är på väg mot ett nytt liv, avslutar Camilla.

Om du behöver stöd kan du vända dig till kvinnojouren på telefonnummer 08-7467553.