Kjell Odelberth, ordförande för Seniornet Huddinge. Foto: Leif Andersson

Här lär sig seniorer den digitala världen

Av Leif Ristilä Andersson
Varannan torsdag träffas nyfikna pensionärer på biblioteket i Huddinge för att lära sig mer om IT och det digitala samhället. Träffarna organiseras av den ideella föreningen Seniornet Huddinge och har olika teman varje gång. ”Det är så många nya ord man måste lära sig” säger en av deltagarna.

Målet är att främja seniorers förmåga att använda modern IT-teknik och att inkludera dem i det digitala samhället. I takt med att myndigheterna blivit allt mer digitaliserade  har också behovet av kunskap blivit större, menar Kjell Odelberth som är ordförande i Seniornet Huddinge. Enligt Kjell Odelberth är många pensionärer dessutom rädda för att testa ny teknik. Han säger också att det är svårt för dem som inte har barn eller barnbarn att hänga med i utvecklingen. Nils Lagman, 77, som var på plats under torsdagen tillsammans med sin fru håller med.

– Det kommer så mycket nytt hela tiden, tekniken går fort och sen finns det ju många olika varianter av allt så man vet inte vad man ska välja, säger han

Hans fru berättar att hon är en av dem som är rädd för att testa ny teknik, men att hon precis har köpt en ny smartphone som hon vill lära sig använda. Det är just därför träffarna finns menar Kjell Odelberth.

– De behövs för att vi lite äldre seniorer ska kunna hjälpa varandra att inte vara rädda för det här med datorer och smartphones. För att hänga med helt enkelt.

Kjell berättar att föreningen har växt en hel del under det senaste året. När han själv började förra året var det bara 10-15 stycken som kom på träffarna. Torsdagens föreläsning som handlade om smartphones slog rekord i antalet besökare och besöktes av mer än 50 personer.