Så här många cykelolyckor har skett i Huddinge. Foto: TT

Här sker flest cykelolyckor i Huddinge

Av Ossian Flodmark & Indra Nordemar
Under 2016 och fram till september 2017 skedde totalt 118 cykelolyckor i Huddinge. Nytt i Flempan har gjort en sammanställning som pekar ut var dessa har ägt rum, och till vilken grad de inblandade har skadat sig.

Det har blivit mer och mer populärt att cykla. Av denna anledning har vi i Nytt i Flempan hämtat statistik över antalet olyckor som har drabbat cyklister. Statistiken är hämtad från Transportstyrelsens databas för statistik, STRADA, och sträcker sig över totalt 91 veckor. Resultatet visar att det skett 118 cykelolyckor i Huddinge under 2016 fram till september 2017. Det betyder att i snitt 1,3 personer skadat sig varje vecka i en cykelolycka. Augusti är den månad som sticker ut allra mest med totalt 26 olyckor.

– Jag vet inte vad det kan bero på, men jag kan tänka mig att det är extra många cyklister i augusti då många kommer tillbaka från semestern, säger Karin Bengtsson som är statistiker på Transportstyrelsen.

Av 118 olyckor är det en som har haft dödliga konsekvenser, och en annan har varit allvarlig. Resterande har varit lindriga eller måttliga olyckor.