Kursledare och medlemmar i Försvarsutbildarna, Lennart Karlsson (vänster) Kim Kimreus (höger). Foto:Erika Silén

Unga är idag minst förberedda på en framtida kris

Vet du vad du ska göra om det sker en kris i samhället eller om elen plötsligt slutar att fungera? Försvarsutbildarna lär bland annat ut detta under sin kurs "För Din Säkerhet" men ungdomars kunskap och intresse för detta lyser med sin frånvaro.

I Segeltorpsskolans matsal den 9 november har människor i olika åldrar samlats. Lennart Karlsson och Kim Kimreus ska bland annat lära ut vad man bör ha hemma för att vara förberedd när en kris inträffar.

På plats är även två medlemmar från Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Marina Farina som är säkerhetssamordnare på Huddinge kommun. I lokalen är det mest pensionärer och medelålders och få unga deltagare.

 

–Vi har det för bra i Sverige och jag tror att det kan vara orsaken till att fler folk inte deltar eller intresserar sig för detta, säger Björn Andersson en kursdeltagare

 

Lennart och Kim är eniga om att de som deltar på kurstillfällena oftast är äldre och Kim anser att fler unga borde bli mer medvetna om krissituationer och hur man bör hantera dem.

 

Varför har ni då 16-årsgräns på kurstillfällena om man vill skapa en medvetenhet hos yngre?

–De är lite för barnsliga tidigare och det finns en risk att budskapet inte når fram till de som är seriösa, menar Lennart Karlsson.

 

Har ni något samarbete med skolor?

–Det är tidsplaneringen som komplicerar detta. Om man ska in på gymnasieskolor måste man planera med skolan ett år innan och det är ett litet problem för oss men vi försöker, förklarar Kim Kimreus.