Flemingsberg. På ena sidan järnvägen blomstrar forskning och innovation. På andra sidan finns miljonprojekt och ekonomisk utsatthet. Foto: Albin Tingstedt, Linus Svensson.

Stora skillnader inom Huddinge kommun

Av Linus Svensson & Albin Tingstedt
Segregation är ett problem i hela Stockholm. I korthet innebär det att människor lever åtskilda liv med olika möjligheter beroende på var de bor. Hur ser segregationen ut i Huddinge?

Nytt i Flempan berättade i förra veckan att en ny myndighet, Delegationen mot segregation, öppnar på Södertörns högskola efter årsskiftet. Några av myndighetens fokusområden är att motverka bostadssegregationen, att bekämpa brottslighet, lyfta skolresultaten och minska långtidsarbetslösheten.

Nytt i Flempan har undersökt hur segregationen ser ut i Huddinge, med fokus på de områden som den nya myndigheten ska arbeta med.

Bostäder

Forskning visar att allt fler höginkomsttagare flyttar till innerstan medan låginkomsttagare, ofta med invandrarbakgrund, flyttar till förorten.

Problemet bottnar delvis i regeringens bostadspolitik från 60-talet. För att motverka bostadsbristen byggde staten en miljon bostäder. I landets förorter byggdes höghuskomplex, till större delen hyresrätter. Än idag bor låginkomsttagare i de så kallade miljonprogramsområdena.

I Flemingsberg och Vårby bor de som tjänar allra minst. Av de kommuninvånare som har en förvärvsinkomst på 0 kronor, bor en fjärdedel i Flemingsberg. 28 procent av dem som tjänar mest bor i Sjödalen-Fullersta. I Vårby bor ingen som tjänar mer än 320 000 kronor om året.


 

Flemingsberg och Vårby är också de invandrartätaste områdena i Huddinge kommun. I Vårby är varannan invånare av utländsk bakgrund. I Flemingsberg är motsvarande andel 44 procent. Det kan jämföras med landets andel, där sex procent är av utländsk bakgrund.

 

 Brottslighet

Antalet anmälda brott i Huddinge minskade förra året till 2009 års nivå. Antalet anmälda våldsbrott ligger på liknande nivå som tidigare år.
 

 Otryggheten bland kommuninvånarna upplevs som störst i Flemingsberg, Skogås och Vårby. Kommunen skickar regelbundet ut enkäter till befolkningen som får svara på hur trygga de känner sig i sitt område.

I Vårby svarade varannan invånare att hen inte kände sig trygg på kvällen i sitt eget bostadsområde. I Skogås och Flemingsberg svarade var tredje invånare att hen kände sig otrygg. Det kan jämföras med Stuvsta-Snättringe, där bara 12 procent svarade att de kände sig otrygga i sitt bostadsområde. Bland de tillfrågade var det fler kvinnor än män som kände sig otrygga.
 


Skolresultat

De två skolor där lägst andel elever uppnådde kunskapskraven i årskurs nio ligger i Vårby och Flemingsberg.

De två skolor där högst andel elever uppnådde kunskapskraven finns i Sjödalen-Fullersta och Huddinge.
 


Arbetslöshet

Arbetslösheten skiljer sig åt i kommunens olika stadsdelar. Flemingsberg och Vårby har högst andel arbetslösa. 2017 var andelen arbetslösa högst i Vårby med 6,3 procent. I Flemingsberg var 5,1 procent av befolkningen arbetslösa samma år. Lägst arbetslöshet fanns i Stuvsta-Snättringe där motsvarande siffra var 1,3 procent.

I samtliga stadsdelar är arbetslösheten högre bland dem med invandrarbakgrund.