Anna Favati brukar nattvandra i Huddinge. Hon tror att bristen på engagemang bland annat beror på att tidigare eldsjälar inte längre är aktiva.

Bristande engagemang för nattvandring i Huddinge

Av Lukas Nordén
Trots över 400 medlemmar på Facebook har gruppen ”nattvandring i Huddinge Centrum” svårt att veckovis få ihop människor till nattvandringarna. – När eldsjälarna drog sig tillbaka dog verksamheten, säger Anna Favati, som är medlem i gruppen.

Anna Favati är bosatt i Huddinge och har varit medlem i facebookgruppen i två år. Hon anser att det är viktigt att finnas som stöd och skapa trygghet för de ungdomar som rör sig ute om kvällarna. Att skapa en trygg utomhusmiljö för alla som bor i Huddinge menar hon också är viktigt.
    – Det är beklagligt att vi är en så pass stor grupp, men att det ändå är svårt att få ihop två till tre personer för att nattvandra ett par timmar en fredagskväll, säger Favati.
Det bristande engagemanget tror hon beror på att eldsjälarna inte längre är aktiva.
   – Det behövs att någon drar i engagemanget, delar ut jackor och förklarar hur det går till när man nattvandrar, säger Favati.
 
Gruppen har ett möte varje år med en representant från kommunen där det diskuteras hur årets nattvandringar ska gå till. Som ersättning för engagemanget har kommunen erbjudit biobiljetter till de som frivilligt ställer upp.
   ­– Nattvandringen är jätteviktigt och jag skulle önska att vi hade fler nattvandringar här i Huddinge. Vi anser att den är viktig eftersom forskningen visar att om vuxna rör sig i områden har det en brottförebyggande effekt, säger Catarina Klockerud från Huddinge kommun. Hon fastställer också att kommunen kommer erbjuda fortsatt stöd till nattvandrare i framtiden. Med hjälp av bidrag och informationskvällar för intresserade, ska de locka människor till att delta.

De som är intresserade och vill engagera sig för nattvandringen i Huddinge kan vända sig till ”nattvandring i Huddinge Centrum” på facebook, för mer information.