Kvinnor mer otrygga än män i Huddinge, Foto: Hanna Åkesson

Kvinnor mer otrygga än män i Huddinge

Av Hanna Åkesson
Dubbelt så många kvinnor än män känner otrygghet ute på kvällen och fler kvinnor väljer en annan väg och färdsätt på grund av oron att utsättas för brott.

Statistik från nationella trygghetsundersökningen visar på att kvinnor känner sig mer otrygga än män i Huddinge. Kvinnor väljer i högre utsträckning än män att avstå från aktiviteter som promenader, restaurangbesök m.m. på grund av oro att utsättas för brott. Fler kvinnor än män i Huddinge väljer också att ta en annan väg på grund av rädsla.

Att kvinnor är mer otrygga än män gäller inte bara i Huddinge påpekar Christian Ottosson som sitter i Kommunalrådet och ansvarar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun.

– Att kvinnor är mer otrygga beror sannolikt på en ökad sårbarhet, säger Christian Ottosson.

I och med att kvinnor utvecklar strategier för att hantera sin upplevda otrygghet begränsas deras rörelsefrihet och tillgång till gemensamma stadsrum. En tryggare stadsmiljö är därför viktigt för en ökad jämställdhet.

Christian Ottosson berättar att han vill göra det tryggare genom att ha bra belysning i alla bostadsområden.

– Det är en konkret sak som gör skillnad, säger han.

Christian Ottosson säger även att det är viktigt att det är trivsamt och tryggt på stationer och hållplatser eftersom att fler kvinnor än män åker kollektivt i Huddinge.