Snövit Janson på kvinnojouren i Huddinge är initiativtagare till kursen i kroppsspråk. Foto: Viviana Saenz Badillo.

Kurs ska förbättra utsatta kvinnors självkänsla

Av Viviana Saenz Badillo
- Jag vill hjälpa kvinnorna att ta fram högstatusuttryck genom kropp, röst och blick, säger initiativtagaren, Snövit Janson. Kvinnojouren i Huddinge startar en kurs i januari 2018 för att stärka kroppsspråket hos kvinnor som tidigare varit utsatta för våld i nära relationer.
Kursen startar i slutet på januari och är kostnadsfri Informationsmöte i Stuvsta stationshus 10/1 kl. 18.30 alternativt 17/1 kl. 18.00 Mer info: http://www.kvinnojourenhuddinge.se/aktuellt

En idé började växa fram när Snövit Janson började sitt arbete på kvinnojouren i Huddinge. Hennes kollega skulle förbereda en kvinna på boendet inför ett möte på Tingsrätten med mannen som utsatt henne för våld. Snövits tankar satte igång. Hon började fundera på hur man skulle kunna hjälpa att stärka kvinnor som utsatts i en relation inför mötet med sin förövare.

– Min erfarenhet som beteendevetare och mitt intresse för hur människor interagerar genom sitt tal och kroppsspråk, hjälpte mig att utveckla min idé, säger Snövit Janson.

Idag, fyra år senare, har tanken växt fram till en 10 veckor lång kurs som hon kommer att leda på kvinnojouren i Huddinge. Kursens innehåll är utformat för att göra kvinnorna medvetna om sitt kroppsspråk. Två grupper med sex stycken kvinnor per grupp kommer träffas en gång i veckan. Under en timme ska de ägna sig åt olika övningar i framför allt kroppsspråk men även dans, kampsport, gymnastik och diskussionsövningar om vad och hur det är att ta plats i det offentliga rummet.

– Jag vill hjälpa kvinnorna att lära känna sig själva genom övningarna. Framför allt ska de bygga upp en stark självkänsla som finns där varje dag under årets 365 dagar. De ska kunna ta fram ett starkt kroppsspråk i situationer där de känner sig utsatta.

Snövit Janson har tidigare hållit en kurs med en fokusgrupp som utvärderat kursen med positivt resultat. Det är en kurs som skulle kunna passa många kvinnor, men som till en början är till för de som tidigare varit med om fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Likaså för kvinnor utsatts för hot om våld, sexuella trakasserier och ofredanden, både i verkliga livet som på internet.

Kursen passar med andra ord för majoriteten av kvinnor när vi tänker på metoo-rörelsen. För att få ut det mesta av övningarna behöver det gått en tid av bearbetning efter att man lämnat en våldsam relation. Tanken är att kursen ska vara förebyggande. Den ska stärka kvinnorna för att de inte ska hamna i en utsatt situation. De ska våga ta mer plats på arbetsplats, skola och i det offentliga rummet, säger Snövit Janson avslutningsvis.