Utsläpp från biltrafik. Foto: TT

Kommunens miljösatsning på bilar går långsamt framåt

Av Hanna Lindqvist och Annie Ericsson
Huddinge kommun har en ambitiös miljöpolicy och satsar på att minska sina utsläpp. Trots det är det enligt Nytt i Flemapans undersökning endast 3 procent av kommunens personbilar som drivs på el.

Nytt i Flempan har undersökt Huddinges miljötänk genom att jämföra drivmedel för personbilar i Huddinge och grannkommunen Botkyrka. Det som statistiken visar är att Huddinges och Botkyrkas drivmedelstyper är i princip identiska i alla kategorier utom bland elbilarna.

Läs även: Kommunen satsar på hållbarhet- men elbilarna går inte att ladda