Foto: Pixabay

Cykelsatsning i Huddinge

Av Sofie Anglerfjord
”Vi är cyklist” är en satsning från ResSmart som är en plattform för hållbarhet i Stockholms län. Idag inkluderar ResSmart 22 kommuner och Huddinge är en av dem. Syftet med satsningen är att få igång arbetet för en varaktig, hållbar utveckling.

Drivkraften bakom kampanjen är det stora behovet av att öka cyklingen i Stockholms län. Målet är att öka andelen cyklister till 20 procent 2030. Detta ska bidra till ett minskat koldioxidutsläpp och av andra hälsofarliga partiklar. Organisationen lägger även vikt vid de positiva hälsoeffekterna för den enskilde vid cykling. Detta motiveras bland annat av Europabarometern som angav att svenskar var de mest stillasittande i EU år 2014.

Detta är andra året i rad som kommunen genomför satsningen. Huddinge kommun vill bland annat locka människor till att delta i kampanjen genom att lotta ut en el-cykel. Kommunen vidtar även andra åtgärder för att på sikt minska koldioxidutsläppen genom att öka andel cyklister.

Exempel på åtgärder genomförda av kommunen är en gång- och cykelväg mellan Flemingsbergs gård och Katrinebergsvägen under 2015. Cykelställ är byggda vid busshållplatsen Svartvik och även kantstenssänkningar är klara. Dessutom är målningen av cykelöverfarter vid Stuvsta och Badstigen klara tillsammans med vägarna som nu är utrustade med belysning och beläggning.