Flyktingar samlade framför Migrationsverket. Foto Kovan Alshawish

Ensamkommande barns boende stängs

Några boenden har redan stängts och fler kommer att stängas.
–När jag kom var det 30 personer här och nu finns bara 5, säger det ensamkommande flyktingbarnet Abas.

Under 2015 har fler ensamkommande barn än någonsin sökt asyl i Sverige. Men från och med 2016 och därefter har antalet minskat kraftigt, beroende på de inre gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. En annan anledning är att EU betalade Turkiet för att stoppa flyktingar.  

 

 

Vem är ensamkommande flyktingbarn?

FN beskriver begreppet flykting i vardagligt tal främst som "någon som är på flykt från något". Juridiskt sett är en flykting en person som vistas utanför sitt hemland och som har en befogad rädsla för att bli förföljd, till exempel på grund av ras, nationalitet, kön, religiös eller politisk åsikt eller tillhörighet till viss samhällsgrupp”.

Men ensamkommande är den som kommer till Sverige och som är yngre än 18 år och kommer utan familjen. Med andra ord barn.

 

Vem tar hand om dem?

Migrationsverket har ansvaret för de ensamkommande barnen, och det innebär att Migrationsverket skickar barn till kommuner, fattar beslut om asylprocessen för ensamkommande barn, betalar ut ersättningar till ensamkommande barn och även betalar ersättningar till kommuner.

Men det är kommunerna som tar hand om de ensamkommande barnen.

– Det var Huddinge kommun som tog hand om mig och supportade mig från början, säger Abas som kom till Sverige när han var 15 år.

 

Vad kommer att hända med de ensamkommande barnen?

De som bor i boenden förväntar sig att få ett beslut av Migrationsverket.

Och det är beslutet som spelar roll för de här barnens framtid i Sverige och om de kommer att stanna kvar eller inte.

­– Det är olika, det finns de som får avslag och de kommer att skickas tillbaka. Men de som får uppehållstillstånd har möjlighet att få lägenhet. Men de kan också stanna kvar i sitt boende om de vill, säger han.

Ensamkommande barn kommer att växa och eftersom det inte finns fler asylsökande, kommer dessa boenden att stängas.

Läs mer: