Parkväg i Flemingsberg. Foto: Elin Blomqvist

Ett gångvänligare Huddinge

Huddinge kommun satsar på att göra gångvägar vänligare för fotgängare. Kommunen vill öka trygghet och framkomligheten för personer som tar sig fram till fots runt om i kommunen.

Ett gångvänligare Huddinge ska bli verklighet. Därför ska Huddinge kommun under 2018 satsa på att förbättra gångvägarna och göra dem tryggare. Ett övergripande mål kommunen har enligt deras gångplan är att få fler att ta sig fram till fots inom kommunen. De vill se en ökning från 36 procent 2016 till 50 procent 2030 bland personer som väljer att färdas till fots.

Genom att göra gångvägar mer tillgängliga och tryggare att resa på för fotgängare vill Huddinge kommun skapa förutsättningar för ett ökat hållbart resande. Här ingår också att öka resandet med cykel och kollektivtrafiken i kommunen. För att kunna möjliggöra det säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun, att det bland annat krävs en bra planering vid nya områden.

– Att göra det gångvänligt handlar om att planera hur gångvägar ser ut. Att planera i nya områden och tänka på hur man vill röra sig. Vägar ska vara tillgängliga, man ska inte behöva gå omvägar.

Det finns också planer på att separera gång och cykelbanor där det finns många fotgängare, framförallt där barn och äldre rör sig ofta. Genom en säker framkomlighet för fotgängare hoppas kommunen på att minska olyckor bland de som reser till fots. Nya gångvägar kommer därför planeras utefter hur folk rör sig och för att göra dem så framkomliga för fotgängare som möjligt.

Många undviker också att färdas på gångvägar när det är mörkt då de känner sig otrygga.

– Vi planerar bland annat att göra gångvägar tryggare genom belysning. Det ska inte vara buskage som kan upplevas som otrygga om de gör att man inte kan se mötande. Man ska kunna gå utan att känna sig otrygg, säger Malin Danielsson om ämnet. Marina Molin som är bosatt i Flemingsberg säger att hon bland annat känner sig otrygg på gångvägar ute i skogen när hon får frågan kring gångvägar.

– Jag skulle vilja att det var lättare att ta sig ut i skogen. Jag brukade jogga mycket förut men nu vågar jag inte riktigt det, säger hon.

Jack Lu, trafikplanerare i Huddinge kommun, nämnde i en artikel från Stockholmdirekt att det handlar om att planera samhället utifrån gångtrafikantens behov. Att skapa och upprätthålla gångvänliga miljöer samt uppmuntra till ett beteende där det är naturligt och självklart att gå.