Foto: Kovan Alshawish

Fler rån mot unga i Huddinge

Av Sofie Anglerfjord
Antalet personrån mot ungdomar ökade markant från 2016 till 2017. Anledningen är oklar. Nu efterfrågas ökad bevakning på de mest utsatta platserna.

Under 2016 inträffade 63 personrån i Huddinge kommun. 19 stycken av brottsoffren var ungdomar. Förra året inträffade 71 personrån varav 32 stycken var riktade mot ungdomar. Antalet personrån mot ungdomar ökade alltså med 68% från 2016 till 2017.

– Vi ser så klart allvarligt på att personrånen mot yngre verkar öka. Det är svårt att säga vad det beror på och jag tror också att mörkertalet är stort, säger Anna Schelin, kommunpolis i Huddinge till Mitt i Huddinge.

Några områden som drabbades värst av personrån 2017 var bland annat centrala Huddinge, Stuvsta och Visättra där både ungdomar och vuxna drabbas. Det som stjäls i störst utsträckning av ungdomar är dyra märkesjackor och mobiltelefoner.

Anna Schelin berättar för Mitt i Huddinge att de flesta rån som begås av ungdomar mot andra ungdomar sker i centrala områden där många människor rör sig, nära kommunala färdmedel.

Mitt i Huddinge har även intervjuat Christian Ottosson, ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd. Han berättar att många människor är oroliga för att bli utsatta för brott och känner sig otrygga. Han säger att de vill utöka bevakningen med områdesvärdar utöver de ordningsvakter som finns idag. Dessutom ska kameraövervakningen ses över, säger Christian Ottosson.

Till skillnad från personrån har däremot antalet våldsbrott, inkluderat våldtäkt och misshandelsfall, minskat under de senaste fem åren. 2017 anmäldes färre våldsbrott i Huddinge än i Stockholms län. Huddinge låg under samma år på nionde plats av de Stockholmskommuner med flest antal våldsbrott per invånare.