Grillkvällar ska tina upp demokratin i Huddinge

Av Markus Krantz & Matilda Johansson
Efter valet 2014 skiljde det sig 50% i valdeltagande mellan distrikten i kommunen. Nu kommer demokratiberedningen med en handlingsplan, för att öka valdeltagandet inför valet 2018.

 

Mer än varannan person gick inte och röstade i kommunvalet i valdistrikten Vårby Gård och Grantorp Östra. Däremot i valdistriktet Stuvsta-Snättringe gick över nio av tio personer till valurnorna för att göra sina röster hörda.

– Det är en allvarlig fråga för oss. Valdeltagandet mäter välståndet i vår demokrati. Och det är vi på kommunen som bär ansvaret, säger Rasmus Lenefors (S).

För att komma tillrätta med problemet har man i demokratiberedningen, en nämnd som arbetar med att främja demokratin, tagit fram en rad åtgärder.

För att få till ett friktionsfritt samarbete hade man i höstas en workshop där man diskuterade mellan de olika partierna i kommunen.

– Vi behövde sänka den partipolitiska garden för att komma till rätta med det här problemet och för att få fram så pass bra förslag som möjligt, fortsätter Rasmus Lenefors.

Samarbetet mynnade ut i ett dokument, Handlingsplan för ökat valdeltagande. I den framgår det hur man ska stärka sin närvaro ute i distrikten där valdeltagande var lågt. Några av förslagen var att arrangera grillkvällar och ge ut information om valet på olika språk.

Ingalill Söderberg (DP), ordförande i demokratiberedningen, utvecklar tankarna bakom framtagandet av handlingsplanen.

– Vi har ett ansvar att skapa medborgardialoger under hela mandatperioden och att väcka ett intresse, genom att prata om saker som faktiskt berör. Det vi ska göra är att träffa invånarna under trevliga omständigheter, säger Ingalill Söderberg. 

Skolan – ett medborgarkontor

Mano Ahmadian, en person verksam på Vårby Gårds skola, har svårt att se att event som grillkvällar skulle ha någon främjande effekt för om folk går och röstar i dessa områden.

– Grillkvällen kommer nog inte att hjälpa, kommunen har ett ansvar att finnas här. Polisstationen har lagts ner och här på skolexpeditionen kommer människor för att be om hjälp när de har olika frågor om kommunen. Det har blivit som ett medborgarkontor, eftersom det inte finns något.

Att myndigheten inte är särskilt närvarande är ett stort problem menar Lottie Bengtsson, tidigare socionom inom Huddinge kommun.

–När myndigheter är mer tillgängliga i dessa områden markerar de en närvaro. Man känner exempelvis till en tjänsteman på lunchrestaurangen och en annan på ICA-butiken. Det skapas en samhörighet mellan myndigheten och folket, något som försvinner när myndigheterna centraliserats, säger Lottie Bengtsson.

Rasmus Lenefors håller med om att det inte är någon långsiktig lösning utan pekar också på att det finns strukturella problem att ta tag i.

– Grillkvällar är ingen långsiktig lösning, men på kort sikt tror vi att det kan ha effekt för valdeltagandet, men problemen är större än så eftersom många lever i ett utanförskap i dessa områden och inte känner till sina rättigheter. Som att de kanske tror att de inte får rösta i kommunvalet, säger Rasmus Lenefors

Fyra nya valdistrikt

I handlingsplanen tar man ofta upp tillgänglighet. Något som bland annat resulterade i att utöka de nu 56 befintliga valdistrikten till 60. Det har tillkommit nya valdistrikt i Flemingsberg, där Flemingsberg centrum ska delas upp i Flemingsberg norra och Flemingsberg södra. Vårby gård kommer även att utökas med ytterligare ett valdistrikt.

–Att vara tillgängligare är viktigt för oss, förutom nya valdistrikt kommer det även att vara generösare öppettider i vallokalerna, säger Ingalill Söderberg.