Christina Ericson, Länsstyrelsen.

Huddinges satsning mot våldsamma män

Av Kaisa Häggqvist, Victor Larsson
”Välj att sluta!” hade nystart i januari. En kampanj av Projekt kvinnofrid som Huddinge kommun samt övriga kommuner i Stockholm är delaktiga i. Kampanjen riktar sig mot våldsutövaren i en relation istället för offret. Ett sätt att försöka stoppa våldet innan det har börjat.
Välj att sluta! är en del av projekt kvinnofrid i samarbete av Länsstyrelsen, Landstinget, Kriminalvården, Polisen och Stockholms kommuner

Varje år läggs 13 miljarder kronor på förebyggandet av mäns våld mot kvinnor i Stockholm

Endast 3,9 procent av våld i nära relationer anmäls

Hos Huddinge socialtjänst fanns det under förra året 264 aktualiserade fall av våld i nära relationer

Kvinnojouren Huddinge hade 29 kvinnor och 32 barn boende hos sig under samma period

Källa: Socialtjänsten Huddinge, Länsstyrelsen Stockholms stad, Kvinnojouren Huddinge

Huddinge är en av de kommuner i Stockholm som är väldigt aktiva i sitt arbete med våldsutövaren. De har två anställda som enbart arbetar med dessa frågor. En av de två satsningar de gjort för att förbättra sin verksamhet gick till arbetet med våldsutövare i relationer. De satsar på ”Samtal om våld”, enskilda psykologiska samtal och arbetar efter Jönköpingsmodellen.

 Modellen satsar på självreflektion som Föreningen för familjecentralers främjande beskriver. Handläggare har gått en utbildning i hur övergången från beslut om insats till behandling ska gå smidigare. Vilket beslut det rör sig om är oklart då det alltid är frivilligt för våldsutövaren att försöka sluta.

 

Hos Huddinge socialtjänst fanns det under förra året 274 aktualiserade fall av våld i nära relationer. Siffrorna innefattade ”grovt våld” och ”grov kvinnofridskränkning”. I en relation där det förekommer våld ingår såväl fysisk, psykisk, ekonomisk, materiell och sexuell misshandel. Och fokus har länge legat på kvinnan.

 

– Kvinnojoursrörelserna var från början tveksamma till att behandla män, förklarar Christina Ericson, Länsstyrelsen.

De var oroliga över att resurser skulle tas från stöd och skydd till de utsatta kvinnorna. De fokuserade även på att männens våld var ett brottsligt beteende som förtjänade ett straff. Det är först på senare år som det har blivit mer allmänt accepterat att också behandla källan som orsakar våldet.

 

Tidigare i år gick kampanjen ”Välj att sluta!” som reklam på bland annat Huddinges biografer. Tanken med kampanjen var att få män som utövat våld att känna igen sig i filmerna och själva söka hjälp. Än så länge finns det ingen statistik på hur många som sökt sig till behandlingen. Förhoppningarna är att ha kampanjen återkommande varje halvår och då också kunna göra uppföljningar på männen - hur många som har sökt och eventuella förbättringsområden.

 

Satsningen på projektet och de utbildningar kommunen går kan förhoppningsvis förändra framtidsutsikterna för några kvinnor. Att se till att lägga fokus på <i>en</i> mans beteende snarare än att låta kvinnor hamna i en ohållbar relation.

 

Vi har sökt socialtjänsten Huddinge för en kommentar, men utan resultat.