Ensamkommande barn demonstrerar framför Migrationsverket. Foto: Kovan Alshawish

Skickas till döden igen

Många ensamkommande barn riskerar att utvisas till sitt hemland.
–Jag kommer att dö om Migrationsverket skickar tillbaka mig, säger Zahir, som är 19 år men var 17 år när han kom till Sverige.

Mellan 2015 och 2017 kom 38 904 ensamkommande barn till Sverige. Det var det största antalet som kommit till Sverige under en så kort period sedan andra världskriget. Ensamkommande barn genomgår samma process som vuxna för att få uppehållstillstånd, men de har samma rättigheter som andra barn i Sverige. De skickas till ett boende eller till en familj som kan ta hand om dem.

När man får beslut

Två olika typer av beslut får man från Migrationsverket: asylansökan kan bli godkänd eller icke godkänd.

”Ett avslag på en ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och återvända, eller överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända”, skriver Migrationsverket på sin hemsida.

Man har rätt att överklaga fyra gånger.

–Jag har fått fyra avslag för att Migrationsverket inte tror på mig, säger Zahir som var 17 när han kom till Sverige.

Så bedömer Migrationsverket

Om Migrationsverket saknar identitetshandlingar som visar hur gammal en person är kan de göra en medicinsk åldersbedömning. En medicinsk ålderbedömning går till så att man röntgar tänder och knän och därefter bedömer en läkare åldern. Migrationsverket anser att testet är riktigt och att åldersbedömningen stämmer. Men debatten om den mediciniska åldersbedömningen har blivit väldigt stor efter att Svenska Dagbladet granskat testerna.

–Åldersbedömning visade till 50 procent att jag är äldre än 18 och till 50 procent att jag är yngre. Men Migrationsverket bestämde att jag är äldre än 18 år, säger Arif som kom till Sverige när han var 16,5 år gammal.

 

Enligt Migrationsverket bedöms de som är över 18 år som vuxna. De flesta som bedöms vara vuxna och kommer från Afghanistan får avslag och skickas tillbaka till sitt hemland.  

Om de skickas tillbaka

De flesta ensamkommande barn som kommer till Sverige är från länder där oroligheter pågår och dit det är riskfyllt att återvända.

–Folket kommer att döda mig där i mitt hemland, säger Zahir

 

Många av de ensamkommande barn som fått avslag är rädda. Den rädslan skapar många olika tankar.

–Jag kommer att begå självmord innan de skickar tillbaka mig, säger Arif som har fått ett avslag.

 

Ett problem Migrationsverket har är att alla som söker asyl måste kunna visa giltiga identitetshandlingar men att det inte är lätt att verifiera alla dokument.

Läs mer: