Under de kommande tre åren kommer ett antal mindre förskolor att slås ihop. Foto: Elin Blomqvist

Större barngrupper när förskolor ska spara

Nu ska Huddinge kommun spara pengar på förskolor. Personalkostnaderna ska minskas samtidigt som kommunen planerar att slå ihop förskolor. Det ger en ökad arbetsbelastning för de anställda och oroar föräldrar.

Nu ska Huddinge kommun spara pengar på förskolor. Personalkostnaderna ska minskas samtidigt som kommunen planerar att slå ihop förskolor. Det ger en ökad arbetsbelastning för de anställda och oroar föräldrar.

Huddinge kommun ska under de kommande tre åren spara 38 miljoner kronor på förskolor, bland annat genom att dra ner på personal. Men också genom att slå ihop mindre förskolor, skriver Pia Bispo i artikeln Miljonbesparingar – så påverkas förskolorna (mitti.se 8 februari 2018). Det innebär att barngrupper kommer att bli allt större samtidigt som det blir färre förskolepedagoger per barn.

Förskoleupproret

Under mars 2018 publicerades en sammanställning från förskoleupproret. Upproret startades av förskolepersonal för att uppmärksamma förhållandena för personal och barn på förskolor runt om i Sverige. Sammanställningen innehåller berättelser från anställda där de beskriver sina arbetsförhållanden med personalbrist och stora barngrupper. Det har senare lett till utmattning och sjukskrivningar hos flera personer. Bland annat skriver en förskollärare från Huddinge att personen endast hann arbeta i fem år innan hen blev sjukskriven med utmattningssyndrom.

Flera berättelser upprepar att det är för stora grupper för antalet personal. Att barngrupperna kan bestå av tjugo stycken barn på två ansvariga vuxna. Samtidigt så är det just personalkostnader som ska minskas vid besparingarna. Enligt Pia Bispos artikel Politiker hoppas att cheferna ska lösa krisen (mitti.se den 23 februari 2018) har förskolor anställt fler personer än vad de har haft råd med.
– Vi måste få en ekonomi i balans. Vi kan inte spendera mer pengar än vi har, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande i Pia Bispos artikel på mitti.se.

Personal tar med eget material

Linn Anglerfjord som är månadsanställd på förskolan Nytorps Mosse uttrycker att besparingarna känts av bland de anställda. Bland annat genom att de varit svårt att beställa in nytt material. Istället har personalen själv tagit med sig mycket av materialet själva.
– Besparingarna skulle jag också säga märks på barngrupperna. Jag tror att den rekommenderade mängden är tolv barn på tre pedagoger. Vilket definitivt överskrids, säger Linn Anglerfjord.

Kommunens besparingar har också fått föräldrar att börja oroa sig för barnens framtid på förskolor.
– Personalbristen är inget vi har känt av så mycket. Men nu när vi har fått ett till barn är det klart man oroar sig inför framtiden. Vad jag har förstått ska det bli fler barn i min dotters grupp nu. Så vi får se till hösten om det kommer att bli annorlunda, säger en förälder.