Foto: Sofie Anglerfjord

Valtemp: Socialdemokraternas Rasmus Lenefors om trygghet i samhället

Av Sofie Anglerfjord

Trygghet i förskolor och bostadsområden är den viktigaste frågan för Socialdemokraterna inför valet. Nytt i Flempan har pratat med Rasmus Lenefors från oppositionsrådet i kommunen.

Rasmus Lenefors berättar att Socialdemokraterna anser att trygghetsfrågan är grundläggande för att samhället ska fungera. Han säger att människor har rätt till att känna sig trygga på sin arbetsplats och är försäkrade om att deras barn är trygga på dagarna.

För att skapa trygghet inom välfärden handlar det om att vi ser till att både förskolan och skolan får mer resurser. Det handlar om mer personal, mindre barngrupper och i vissa fall mindre klasser för att nå hög kvalitet.

Partiet vill sätta upp bevakningskameror på de platser som upplevs som otrygga. De vill även fixa belysningen där den inte fungerar och minska fortkörningen.

– I våra budgetförslag har vi lagt mer resurser på välfärden i Huddinge, både förskolan och skolan men även äldreomsorgen och socialtjänster. Vi får dagligen rapporter från personal och föräldrar, inte minst om förskolan, gällande läget med växande barngrupper och en brist på personaltäthet. Detta skapar svårigheter för personalen uppmärksamma varje barn vilket minskar tryggheten.

 

Socialdemokraterna når ut till väljare genom att kontinuerligt ge sig ut och träffa Huddingeborna, bland annat genom att knacka dörr. Rasmus Lenefors har en bra känsla inför valet och tror att det kommer gå bra för Socialdemokraterna.

– Vi ser många utmaningar där vi upplever att vi har bättre lösningar än den koalition som har styrt Huddinge i tolv år. Samtidigt är vi ödmjuka för att det är väljarna som avgör, så varje dag måste vi visa att vi förtjänar deras röster och deras förtroende.

I fjol blev Socialdemokraterna det största partiet i Huddinge. Han säger att de tyvärr ändå inte är med och styr. Det är en övergripande målsättning för valet i år där de vill bilda en ny Socialdemokratiskt ledd kommunledning i Huddinge. Detta skulle möjliggöra ett genomslag för deras politik där ökad trygghet och resurser till välfärden kan prioriteras.

– Vi ser att trygghet och tillräckligt med resurser är grundläggande för ett välfungerande samhälle. Om vi inte har en välfärd där människor känner sig trygga och har möjlighet att arbeta under optimala förhållanden förhindrar det att välfärd och andra institutioner i samhället uppnår den kvalitet vi strävar efter. De vi främst prioriterar är som sagt mer personal i förskola och skola och att man ska känna sig trygg i sitt bostadsområde.