Anna Bisting och Hanna Fredby. Foto: Kaisa Häggqvist

Belys Sjödalsparken

Sjödalsparken har fullt med besökare på dagen men undviks av många Huddingebor när solen gått ner. Den belysning som finns räcker inte för att de ska känna sig trygga. I ett klagomål till kommunen skriver Lena Lionskoog att ”belysningen i parken är oacceptabel”. Det är en åsikt hon inte är ensam om.

Sjödalsparken i Huddinge centrum är en populär plats för barnfamiljer och soldyrkare och har fått mycket kärlek av kommunen. Det har lagts ut gummiasfalt för att man ska kunna ta sig fram lättare. Lekplatsen har målats i klara färger för att underlätta leken för personer med synskador.

Under dagen kryllar parken av människor men efter att mörkret fallit undviker många Huddingebor att ta vägen genom den. Lyktstolpar står uppställda efter hela gångstigen men på det stora grönområdet i mitten av parken saknas belysning.
– Lamporna runt gångstigarna lyser gult, det borde vara vitt, säger Lena Lionskoog.
Det gula ljuset ger ett mjukt sken och har inte nog lång räckvidd. Eftersom lamporna är vinklade nedåt blir ljuset väldigt centrerat, anser hon. Hon är inte ensam om att tycka det.
– Det är många som väljer att inte gå igenom här på kvällarna, säger en Huddingebo. Gångstigarna är upplysta men man ser inte vad som händer i mitten.

Marit Johansson gillar att spendera tid i parken. Men även hon förklarar att det är svårt att se, främst på väg in och ut ur parken.

Lena Lionskoog har, sen november, hört av sig till olika ansvariga på Huddinge kommun men berättar att hon inte har fått något svar. Julgranen i Huddinge stod kvar ända till februari i år. Men det uppskattade ljuset den spred togs ner innan själva granen.
– Det var ju inte granen jag ville behålla. Det var ljuset.