Foto: Kaisa Häggqvist

Beslut fattat över grundskolornas besparingar

Efter Huddinges grundskolenämnds senaste sammanträde fastställdes beslutet om grundskolornas besparingar. Den slutgiltiga klumpsumman landade på runt 17 miljoner kronor. Anpassningen till den nya budgeten kommer dock att se olika ut för olika skolor, beroende på hur utläggen har sett ut för dem från föregående år. Vissa ligger på ett överskott och drabbas inte lika hårt som de som har en skuld.

Besparingarna är procentuellt sett inte så stora, enligt Jelena Drenjanin (M), styrelseordförande för grundskolenämnden. Den totala budgeten för grundskolorna ligger på 1,7 miljarder kronor. Besparingsplanen sträcker sig över tre år

Läs mer: