Detta behöver MiniMaria

Av Markus Krantz
I år är det valår. De olika partierna är i full rulle att tala om sina olika satsningar inom kommunpolitiken. Men vilka önskemål har verksamheterna i Huddinge kommun?

Nytt i Flempan har pratat med Hans Larsson, behandlare på MiniMaria i Huddinge.

– MiniMaria Huddinge är en öppenvårdsmottagning inom socialtjänsten och landstinget som fokuserar på att behandla ungdomar upp till 20 års ålder som behöver stöd gällande drogrelaterade frågor. Hit kan både föräldrar, skola och socialtjänst vända sig till, Säger Hans.

Men MiniMaria är ingen myndighet och utövar därför inget myndighetsansvar utan är en frivillig enhet. Hit kommer ungdomarna frivilligt, remitterade från socialtjänsten. Då kan ett visst tvång uppstå eftersom personen som är ditskickad är tvingad att närvara på besöken som beslutas. Något som kan vara problematiskt, enligt Hans Larsson.

– Ibland krockar de obligatoriska träffarna med skolgången, då får de välja om de ska komma hit eller närvara i skolan. Det blir lite märkligt att de ska behöva välja att komma hit eller gå i skolan, säger Hans.

Enheten är just nu överbelastad och det har varit ett högt tryck för de som jobbar på MiniMaria.

– Det senaste halvåret har det varit ett extra högt tryck, delvis på grund av ensamkommande flyktingar. Det är ett tidskrävande jobb i form av att tolkar, socialsekreterare och goda män är med i proceduren, även om det är ett intressant arbete, säger Hans.

Så vad behöver MiniMaria av politikerna?

Enligt Hans behöver mottagningen följande:

  1. Mer läkare. Läkarna hinner inte med.
  2. Sommarjobb! Ungdomarna behöver jobb, Huddinge kommun behöver skapa fler arbetstilfällen för ungdomarna då de ofta tar upp om hur bra de mår av att arbeta.
  3. Flexibel arbetstid - så att inte våra obligatoriska träffar ska behöva krocka med skolan.
  4. En högre lönesättning. En för hög personalomsättning på grund av för låga löner.
  5. Eventuellt ett lokalkontor istället för att bara finnas i Flemingsberg C.