– Om man kan rösta, ska man rösta, säger Tor Röjerås. Foto: Adam Sjölin

Huddinge satsar på förstagångsväljare

Av London Rahimi och Adam Sjölin
Skoldebatter, dialoger och information på olika språk. Det är några förslag på hur Huddinge kommun ska öka deltagandet bland förstagångsväljare.

Kommunen ska genomföra informationskampanjer för att öka valdeltagandet, med fokus på förstagångsväljare. Detta ska ske via till exempel skoldebatter, skoldialoger, information på olika språk och lättläst svenska samt genom event i områden där valdeltagandet är som lägst. Några av de områdena är Vårby gård, Grantorp Östra och Visättra-Björnkulla, alla med ett valdeltagande under femtio procent. Detta skriver Huddinge kommun i sin handlingsplan för mål och budget inför 2018. 

 

Skolans ansvar

Skolor har ett ansvar att ge elever en bred och opartisk bild av Sveriges politiska system. Vilka partier som faktiskt finns och vad de representerar. Demokratiberedningen menar att det är nyttigt att bjuda in partier till gymnasieskolor och vuxenutbildningar under valåren för att ge en sådan mångsidig bild som möjligt. Inte bara i Huddinge kommun, utan över hela Sverige. 

 

Nytt i Flempan träffade några ungdomar som gav deras syn på rollen som förstagångsväljare. Tor Röjerås, 20, har en klar bild över varför han tycker det är viktigt att gå och rösta i september. 

 

– Det är ett sätt för oss att påverka hur vårt land styrs. 

 

Wendela Thiman, 19, fyller i och menar att det är en förutsättning för demokratin i stort. 

Frågor som tagits upp i debatten om hur man ska locka fler väljare att rösta har handlat mycket om informationen om vallokaler och hur röstningen fungerar. Men också hur man ska öka vetskapen om vad de olika partierna faktiskt står för. Förstagångsväljarna berättar att de inte blivit informerade på det sättet de hade önskat. Man får själv söka information om partierna för att få reda på mer. I nuläget vet de inte vad de ska rösta på, snarare vad de inte ska rösta på.

På frågan om de har några hjärtefrågor som de brinner för lite extra är svaren blandade. 

 

– Miljö och sjukvårdsfrågor är jag lite mer intresserad av, berättar Wendela Thiman. 

 

– Vet inte riktigt, jag kan så sjukt lite om svensk politik i dagsläget och jag känner att jag inte behövt bry mig om det, förklarar Filip Åkerlund, 21. 

 

Alla håller med om att det är viktigt att rösta och ser fram emot det. Tor Röjerås berättar att han alltid fått lära sig att om man kan rösta, så ska man rösta.  

 

– Ett privilegium, säger Filip Åkerlund och menar att det inte är alla i världen som får rösta. 

 

De tre ungdomarna berättar att de inte är så politiskt intresserade men att de uppskattar politiska dokumentärer och debatter. Det blir mer fokus på andra länder i världen än på politiken i just Sverige, menar de. Den 9 september är det dags för val och alla tre planerar att rösta till hösten.

Ändå inte tillräckligt

Nujin Alacabek Darwich säger att alla politiker måste satsa hårdare för att invånarna ska öka förtroendet för dem. Hon är en av fyra politiker från Vänsterpartiet i Huddinge kommun som först lämnade in en motion för ökat valdeltagande under sommaren 2017. 

 

– Vi är glada över att vi har kunnat få en sådan handling igenom, även om jag själv tror att en handlingsplan inte är tillräcklig. Man behöver satsa ännu mer och problemet med lågt valdeltagande grundar sig djupare i vårt samhälle. 

Foto: Adam Sjölin

Nujin Alacabek Darwich hoppas att valdeltagandet ökar. Inte bara hos förstagångsväljare - utan även i stort. Hon menar att det troligtvis inte kommer ske särskilt stora förändringar till det kommande valet i höst. Satsningen kom alldeles för sent för att ha en stor effekt på valet i år. 

 

– Det finns människor som tycker att det inte är värt att rösta i dessa områden, vilket är ett stort samhällsproblem som vi politiker måste göra någonting åt.