Poliskårens flagga Foto: Erik Svantesson

Huddinges poliskår får nya aspiranter

Av Erik Svantesson Visshed

I veckan kom sju nya polisaspiranter till Huddinges polis. Förra året var det bara tre. Sammanlagt får region Stockholm (Stockholms län och Gotland) 124 aspiranter, vilket är dubbelt så många som fjolåret.

–Det är väldigt roligt med nya blivande kollegor. Men det är också en del jobb eftersom det krävs en del innan de blir helt självgående poliser och kan bidra i produktionen så att säga, säger inspektör Reine Berglund till Nytt i Flempan.

Aspiranterna tjänstgör i sex månader och ska under tiden följa med erfarna poliser för att se hur deras vardag ser ut. Reine Berglund menar att årets ökning av antalet aspiranter beror på större antagningar på våra polisutbildningar.