I Huddinge finns 260 personer utan hem. Foto: Elin Wahlgren

Det här gör kommunen för de hemlösa

Av Elin Wahlgren
Av de 260 personer som lever i hemlöshet är 75 stycken i akut hemlöshet. Kommunen arbetar med att förhindra att fler blir hemlösa men har även tillfälliga boenden för de som är i akut behov.

Under 2017 tog Socialstyrelsen fram siffror på hur många hemlösa som lever i Sverige, även sett till de olika kommunerna. Undersökningen visar att det finns 260 hemlösa i Huddinge. Det finns fyra olika situationer som socialstyrelsen räknar in hemlösa under. Den värsta är situation 1-akut hemlöshet, då individen saknar tak över huvudet. I Huddinge finns 75 personer som lever i akut hemlöshet.

 

De som redan lever i hemlöshet kan få ett tillfälligt boende i det hyreshus där Huddinge kommun har ett antal lägenheter. Det går även i akuta fall att få boende i jourlägenhet, men då krävs en biståndsbedömning. Och för att få en biståndsbedömning måste personen ha ansökt om detta från kommunen. Generellt sett har socialtjänsten ingen skyldighet att bistå med bostäder utan det är den enskilde själv som ansvarar för att söka bostad.

 

– Huddinge arbetar för att inte fler ska bli hemlösa genom att förebygga avhysningar och följa upp hyresskulder, särskilt när det kommer till barnfamiljer. Vi kontaktar och ger information till alla som bor i kommunen och har en hyresskuld. Alla barnfamiljer följs därefter upp, om familjen inte löser sin hyresskuld själv, säger Erika Svärdh, kommunikationschef för social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun.

 

I Huddinge jobbar de även med uppsökande verksamhet för att motverka avhysningar, detta genom att söka upp folk med psykisk ohälsa som riskerar att bli av med sitt boende. Oftast är det grannar ellet hyresvärden som anmäler att det finns ett problem och sedan kontaktar kommunen.

 

I Stockholms län är Huddinge en av de kommuner med flest hemlösa. Endast fem andra kommuner har fler. Ser man till antal hemlösa per 10000 invånare sjunker siffran betydligt och Huddinge kvalar in på trettonde plats av de 26 kommuner som finns i länet.