Magdalena Bossom, Kerstin Andersson & Henrik Magnusson Foto: Erik Svantesson Visshed

Norden samarbetar om framtidens yrken

Av Erik Svantesson Visshed
Huddinge kommun har två vänorter, Askim i Norge och Vanda i Finland. Samarbetet cirkulerar runt ett tema varje år och årets tema är framtidsyrken.

Kommunerna Askim och Vanda ligger precis som Huddinge nära huvudstadsregionen i respektive länder och samarbetet mellan kommunerna har pågått i flera år.

– Det är likvärdiga kommuner med snarlika utmaningar och funktioner, förklarar Magdalena Bosson, kommundirektör i Huddinge.

Huddinge, Vanda och Askim sammanträder tre gånger varje år, minst. Flera gånger om det behövs. Kommunerna ansvarar för att bjuda in och anordna en sammankomst var. Mötena har olika karaktär, det finns ett kommundirektörsmöte, en kommunstyrelsekonferens och ett arbetstagarutbyte, temat för varje år måste vara relevant på alla nivåer förklarar Magdalena Bosson.

Den 24 januari i år hölls kommundirektörsmötet i Huddinge. Då beslutades det att årets tema ska vara framtidens yrken. Syftet är att hänga med i moderniseringen som sker på arbetsmarknaden. Digitalisering och robotisering. Hur kan detta komma att påverka arbetsmarknaden? Hur ska kommunen arbeta för att nu och i framtiden tillförsäkra rätt kompetens? Det är några av frågorna kommunerna ska försöka besvara under årets gång.

– När vi rangordnade viktiga frågor som presenterar en stor utmaning för oss kom kompetensförsörjning och framtidsspaning högt på alla tre kommunernas lista, säger Magdalena Bosson.

I samarbetet ska kommunerna tillsammans tackla morgondagens problem och lära och berika varandra. Ett av problemen kommunerna står inför är att följa med i den snabba utvecklingen som sker på arbetsmarknaden.

– Det rör hela den offentliga sektorn. Det finns ett antal bristyrken; socialsekreterare, sjuksköterska och IT-personal, bara för att nämna några, säger Henrik Magnusson HR-direktör för Huddinge.

Sedan temat framtidsyrken bestämdes har kommunerna tagit fram direktiv och under året ska de göra erfarenhetsutbyten.

– I veckan var Vanda här och träffade utbildningsförvaltningen, för att höra hur vi jobbat med vänortssamarbetet och den pedagogiska plattformen vi formulerat. De ska göra ett liknande direktiv för pedagoger och ville ha inspiration, säger Kerstin Andersson, utbildningsdirektör på Huddinge kommun.