Anders Abel är en flitig cyklist. Foto: Elin Wahlgren

Huddinge ligger efter sina grannkommuner

Av André Strömqvist
De flesta södertörnskommuner använder saltsopning för att hålla vägar, cykelbanor och trottoarer fria från snö och is. Men här håller kommunen fast vid grus och sand. Det vill Anders Abel, miljöpartistisk ledamot i Natur- och byggnadsnämnden ändra på.

Huddinge kommun har som vision att till år 2030 öka antalet cykelpendlare med 33 procent. Men för att cykelpendling ska vara ett alternativ året om krävs det att kommunen underhåller cykelstråken bättre, menar cyklisterna.

Ett alternativ till sandning är sopsaltning. Sedan vintern 2013–2014 har Stockholms stad satsat ordentligt med resurser på att sopsalta prioriterade cykelstråk. Något som fått mycket positiv respons från stadens cyklister.

Alla Huddinges närliggande kommuner använder sig av sopsaltning sedan ett par år tillbaka. Haninge kommun har även byggt en saltlakeanläggning. På så vis har de närproducerad saltlake till sin sopsaltning. Samtliga kommuner har efter utvärderingar beslutat att behålla och i vissa fall utöka sopsaltningen. Fördelarna med metoden är att cykelstråken hålls fria från snö och is under vinterhalvåret, samt att när vädret blir mildare och snön försvinner ligger inte en massa grus kvar på vägarna och utgör en risk för cyklisterna.  

– Det positiva med att Huddinge kommun är så långt efter med detta är att man inte behöver några läropengar, det är bara att titta på närliggande kommuners utvärderingar och budgetera därefter, säger Anders Abel (MP), ledamot i Natur- och byggnadsnämnden.

Om Stockholm, Haninge och Västerås alla klarar av att sopsalta bör också Huddinge klara av att sopsalta, menar Anders Abel.

– Det är ju en dröm när man kommer in på de sopsaltade vägarna i Stockholms kommun, säger Anders Abel, som också är en flitig cykelpendlare.

– Politiskt var tanken att saltsopningen skulle ha genomförts till denna vinter. Nu blir det istället till nästa. Det är ett exempel på att man kan behöva tänka till lite extra när man introducerar en ny arbetsmetod. Vi behöver också uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av beslut vi fattar, och det har varit svårt hittills i denna fråga, säger Christian Ottosson (C), ansvarigt kommunalråd.