Sopning pågår i Flemingsberg vid Södertörns högskola. Foto: Elin Wahlgren

Sandupptagningen dröjer - missnöjet växer

Av Elin Ida Katarina Wahlgren
Bortforslingen av sanden och gruset är en het fråga i Huddinge kommun. Många upplever att sandsopningen dröjer alltför länge. Men det ansvariga kommunalrådet Christian Ottosson menar att en för tidig start skulle kunna bli dyrt i slutänden.

Inte många kommer undan gruset som samlats på vägar, trottoarer och torg efter vintern. Cyklister som inte kan ta sig fram på cykelvägarna, bilarna som får stenskott och gånggängare som snubblar. Hälsorisken ökar också ju längre sandsopningen dröjer av då farliga partiklar sprids med de dammoln som orsakas av trafiken.

 

Kommuninnevånarna blir mer och mer missnöjda över hur sent sandupptagningen sker. Huddinge är en av de sista kommunerna att bli färdiga med arbetet i Stockholms län. På Huddinge kommuns hemsida strömmar klagomålen in. “Älvsjö började med sin sandupptagning för flera veckor sedan, inte kan vi ha så mycket kallare i Huddinge?” är exempel på vad boende i kommunen skriver.  

 

– Det är inte konstigt att det var många klagomål förra året, så sent som i mitten av maj upphandlades beslutet om att sopa i Segeltorp. Upphandlingen sker oerhört sent från kommunens sida, säger en av entreprenörerna som sköter sandsopningen för Huddinge kommun.

 

– Huddinge kommun har generellt en dålig förståelse för hur viktig sandsopningen faktiskt är för medborgarna, säger Anders Abel (MP), ledamot i Natur- och byggnadsnämnden.

 

Anledningen till att tidigare års sandsopning har dröjt är att man från kommunens sida valt att ta det säkra före det osäkra.

 

– Risken med att påbörja sandsopningen för tidigt är ju att man får ett bakslag i vädret och att det fryser på över natten. Då får man inte upp gruset och det blir ett stopp i sopningen och det är inte hållbart rent ekonomiskt, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Natur- och byggnadsnämnden.