Statistik över sjukfrånvaro i Stockholms län 2017. Källa: SKL.

Huddinge högst sjukfrånvaro i hela länet

Förra året hade Huddinge kommun högst sjukfrånvaro bland alla kommuner i Stockholms län.

Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting hade kommunen störst procentuell sjukfrånvaro i länet 2017. Siffran låg på 8 procent varav mer än hälften var sjukskrivna i över 60 dagar.

Majoriteten av de sjukskrivna i samtliga Stockholms kommuner var kvinnor. I Huddinge var 8,7 procent av alla kvinnor sjukskrivna och 5,2 procent av männen.

Lägst sjukfrånvaro i Stockholms län hade Täby kommun som låg på 5,3 procent.