Sista chansen att påverka Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga en ny väg som sträcker sig från E4/E20 vid Skärholmen, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. Vägen är menad att bidra till bättre tillgänglighet och framkomlighet vid Södertörn. Det kommer även ingå en cykel- och gångväg. Sträckan kallas den norra korridoren och kommer gå i en tunnel under Masmoberget, Glömstadalen och Flemingsbergsskogen.

Planeringen av vägen startade 2014. Enligt Trafikverkets tidsplan kommer bygget påbörjas tidigast 2021 och stå klart 2027. Under planeringstiden anordnar Trafikverket samråd där saker som lokalisering, utformning och miljöpåverkan redovisas. De hämtar även in synpunkter som människor har om arbetet. Sista tillfället att möta Trafikverket är torsdag den 29 november, klockan 17.00-19.00, i Fittja Centrum, Botkyrka kommun.