Män spionerar på kvinnor via appar. Foto: Annie Mellbert

Kvinnor övervakas med appar

I takt med att tekniken utvecklas, utvecklas också sätt att övervaka människor. Detta har kvinnojouren i Huddinge märkt av de senaste åren.
– Vi ber kvinnorna stänga av platstjänster på telefonen innan de kommer hit, säger Lotta Molander på Huddinge kvinnojour.
Om akut ring polisen
Telefon: 112
Enheten mot våld i nära relationer
Telefon: 08-535 316 10
Kvinno- och tjejjouren Huddinge
Telefon: 08-746 75 53
Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50

Problemet är att det finns så kallade “spion-appar” som förövaren kan ladda ner till offrets telefon. När appen har laddats ner så syns den inte på telefonen, men den skickar i hemlighet allt på telefonen vidare till förövaren. Det går att övervaka sms, telefonsamtal, plats -  allt som händer på skärmen.

På grund av det har kvinnojourer runt om i landet behövt ta till försiktighetsåtgärder när det kommer till mobiltelefonerna. Huddinges kvinnojour är väl medvetna om problemet.

–När socialtjänsten ringer och vill placera en kvinna så bestämmer vi en tid och så ber vi dem påminna om att stänga av platstjänster på telefonen. Ibland har vi släckt ner den helt och gett dem en ny lur, säger Lotta Molander på Huddinge kvinnojour.

Huddinge kvinnojour ligger under paraplyorganisationen Unizon, som i sin tur har kontinuerliga utbildningar tillsammans med Scandinavian Risk Solutions (SRS).

–De är väldigt duktiga på SRS, säger Lotta Molander.

Vidare berättar hon att de får hjälp med säkerheten även i stadsmiljön.

–Det kan handla om att inte gå samma vägar till och från hemmet, att hålla koll på sin närmiljö och bilar som står parkerade i området.