Catarina Klockerud framför Huddinge kommunhus. Foto: Aleyna Kaya

De nattvandrar för ett tryggare Huddinge

Nattvandrare patrullerar Huddinges gator för ökad trygghet i kommunen. Det är kommunen och nattvandring.nu som samarbetar för att få ut fler vuxna på gatorna om kvällarna.

Vi möter Catarina Klockerud från Huddinge kommun. Där arbetar hon som säkerhetssamordnare och med trygghetsfrågor. Hon håller även kontakt med nattvandrarna i kommunen.

 

– Vi samordnar nattvandrarna med rapporter vi får in från polisen och ser till att resurserna riktas till områden där de behövs, berättar Catarina.

 

Verksamheten bygger på att vuxna vandrar under nätterna i närområdet de bor i. Just nu finns det aktiva grupper som vandrar i Vårbygård, Masmo, Flemingsberg, Huddinge centrum, Trångsund och Stuvsta.

 

Syftet med nattvandringarna är att öka tryggheten i Huddinge, detta gör man genom att prata med ungdomar och larma polis om något händer. Många av de som nattvandrar är föräldrar. Catarina menar att de har ett socialt kontaktnät i sina närsamhällen som polisen och väktare ofta saknar.

 

–  Väktare och polis är kanske inte lika kontaktsökande, som nattvandrare är det nog enklare att närma sig när man ser något hända. Man är inte hotfull eller farlig på något sätt.

Svårt att locka vandrare

Ett lugnt och ett icke hotfullt bemötande med ungdomarna man möter kan minska spänningarna. Men en av svårigheterna som verksamheten har är att locka till sig vandrare eftersom den helt bygger på idéella insatser. Alla är inte villiga att ge sig ut för att vandra en ruskig kväll efter jobbet.

 

– Man behöver ju inte vara ute varje kväll. Men alla små pusselbitar och allt man gör bidrar tänker jag. Om man är många i gruppen och alla går nån gång var så blir det inte så mycket i slutändan, säger Catarina.

 

Runt om Huddinge finns exempel på hur nattvandring har blivit en social aktivitet för de som engagerar sig, en mötesplats för vuxna. Samtidigt som de får frisk luft och motion, bidrar de till lugnare områden och minskad brottslighet.

 

– Vi gjorde en satsning där vi hade extrapersonal ute i vissa områden, och då såg vi att det blev lugnare och brottsligheten minskade där det fanns fler vuxna. Om ungdomar vet att det rör sig tre fyra vuxna i ett särskilt område kanske de undviker att vara där.

 

Vill du engagera dig? Du kan antingen höra av dig till Huddinge kommun eller till nattvandring.nu, som kommunen samarbetar med. De förser nattvandrare med jackor, utbildning och försäkring när de är ute och vandrar.