Kameraövervakning. Foto: Pixabay

Delade meningar om kameraövervakning i Segeltorp

De senaste månaderna har flera brott skakat om kommundelen Segeltorp. I Facebookgruppen "Vi i Segeltorp" vill många se kameraövervakning för att minska brottsligheten. Åsikterna skiljer sig dock åt mellan privatpersoner, forskare och politiker.

En skjutning i slutet av oktober som slutade i ett tragiskt dödsfall, den senaste månadens bilbränder och helgens rån. Det är inte konstigt att de boende i Segeltorpsområdet känner frustration och hopplöshet. Flera har börjat engagera sig för att minska brottsligheten i området, bland andra Oskar Ray-Frassinet som tidigare intervjuades i Nyttiflempan. Då sa han:

 – Nu får det räcka, kände jag efter att jag läst om bilar som brunnit i centrum.

Oskar Ray-Frassinet menar att skjutningar och bilbränder är ett tydligt exempel på att något har gått väldigt snett och att otryggheten är något som påverkar många i området. När det kommer till frågan om införd kameraövervakning menar han att det skulle göra det svårare för de skyldiga till brotten att komma undan.

I Facebookgruppen för de boende i Segeltorp uttrycker sig flera andra i linje med Oskar. Artiklar som styrker faktumet att kameraövervakning leder till minskad brottsaktivitet länkas. Kommentaren med flest likes är Ove Anderssons "en fungerande kamera är ett perfekt redskap för att få fast brottslingar!"

Delade meningar hos politikerna

Politikern Christian Ottosson (C), ansvarig för miljö och brottsförebyggande frågor i Huddinge kommun, verkar inte lika övertygad.

— Forskningen visar att övervakningskameror inte har särskilt stor förebyggande effekt på den här typen av våldsbrott som vi sett, säger han i telefon.

Ottosson har ändå, med anledning av den senaste tidens incidenter, inlett ett arbete med att få fram riktlinjer för kameraövervakning. Han menar att kommunen måste bestämma sig för ett regelverk gällande när, var och framförallt hur det ska användas. Att invånare i kommunen får information om övervakningen är också av högsta vikt, säger Christian Ottosson.

Mer forskning behövs

I en artikel i BRÅ (Brottsförebyggande rådet) intervjuas Dr. Eric L. Piza, docent på City University of New York. Han menar att mer forskning på området behövs.

— Vi behöver mer ingående analysera sambandet mellan användningen av övervakningskameror och dess brottsförebyggande effekter. Vi behöver fokusera mer på i vilka sammanhang och miljöer som kameraövervakning fungerar bäst, snarare än att bara analysera om kameraövervakning fungerar.

Dr. Piza har också publicerat flera forskningsartiklar som pekar på att kameraövervakning i sig har en väldigt begränsad brottsförebyggande effekt.

Christian Ottosson anser att det krävs väldigt mycket mer för att kommunens invånare ska känna sig trygga i sitt hemområde.

— Det första stora uppdraget för kommunen är att jobba socialt förebyggande, att se till att alla ungdomar kan utvecklas. Det andra stora uppdraget är att skapa platser där folk känner sig trygga, säger han avslutningsvis.

Läs också: