En sorteringsstation i restaurang Arom på Södertörns högskola. Foto: Sally Sjöberg

S vill se ett klimatpositivt Huddinge kommun

Av Sally Sjöberg
Ett nytt förslag har lagts fram av Socialdemokraterna som vill se ett aktivt arbete för klimatet i Huddinge kommun. Förslaget hänvisar till Parisavtalet från 2015, och den nya rapporten från FN:s klimatpanel som visar hur man kan genomföra Parisavtalet med politiska beslut.

I förslaget poängteras problemet med den globala uppvärmningen. Den temperaturökning man är på väg mot kommer att ha förödande konsekvenser för temperaturerna på vintern och sommaren, och därmed Huddingebornas hus som inte är anpassade för klimatförändringarna. Även sjunkande grundvattennivåer och översvämningar hotar.

Man vill se att kommunen använder det egna miljöprogrammet som bland annat tar upp åtgärder för minskat matsvinn i skolan och en satsning på förnybar energi. Man vill även att kommunen jobbar för att motivera Huddingeborna till att sopsortera och välja kollektivtrafiken framför bilen.

I förslaget nämns Uppsala kommun som ska ses som förebild eftersom att de aktivt jobbar för att förbättra klimatet. Uppsala kommun satsar på att bli en fossilfri stad år 2030 och att kunna ses som klimatpositivt vid 2050. Man har redan sett resultat från det klimatpositiva arbetet, där man lyckats sänka utsläppen med 10 procentenheter sedan hösten 2015.

– Med inspiration från kommuner, föreningar, företag och andra aktörer kan Huddinges klimatpositiva arbete utvecklas, säger Aza Cheragwandi (S), kommunfullmäktigeledamot.