Eleverna fick kolla in i polisbilen. Foto: Nora Pollak

Polisens tvåårsplan
ska ge trygghet

Av Emil Pettersson, Nora Pollak
Polisen och Huddinge kommun samverkar för att öka tryggheten i området. På onsdagseftermiddagen fanns flera viktiga aktörer på Glömstaskolans parkering för att föra dialog med föräldrar och barn.

Den 5 december hade Huddinge kommun annonserat att en trygghetsträff vid Glömstaskolan skulle äga rum. Poliser, brandmän och räddningstjänsten var på plats för att prata om trygghetsarbetet i kommunen. Detta med anledning av de oroligheter som skett den senaste tiden.

Väl på plats stod en polisbil på skolgården, men något faktiskt möte med arga föräldrar och kommunpolitiker var det inte tal om. Istället delade polisen ut trygghetsblanketter ute i kylan och lät barnen sitta i polisbilen. Nytt i Flempans utsända fick även en pratstund med kommunpolisen i Huddinge.

Hur samarbetar kommunen och polisen i trygghetsarbetet?

– I Glömstaområdet är det ju rätt lugnt, det brukar inte vara så stökigt. Men vi har ju nånting som heter Operativ Samverkansgrupp, som vi kallar för OSG. Vi träffas varje torsdag i en timme, och då går vi igenom alla kommundelar, säger Anna Schelin, kommunpolis i Huddinge.

Vad har polisen för långsiktiga planer med trygghetsarbetet rent generellt för Huddinge?

– Vi har en tvåårsplan tillsammans med kommunen och räddningstjänsten. Allting handlar om samverkan och planen för vad vi ska jobba med nästkommande år är precis klar. Då har vi valt ut fem områden som sticker ut, som vi vill jobba med.

Anna Schelin menar att trygghet i offentlig miljö är en av de viktigaste delarna i arbetet. Målet är att Huddingeborna ska känna sig trygga i alla centrum, på alla gångvägar till och från centrum, tåg och busstationer och skolor. Man jobbar även med ungdomars brottutsatthet och brottslighet, alltså att ungdomar både begår brott och blir utsatta för brott.