Sopsaltning av vägar ska underlätta för cyklister

Vintern är här, men det hindrar inte cykelentusiasterna att ge sig ut på de hala vägarna. Huddinge kommun byter nu ut det traditionella sandandet mot sopsaltning.

Under vinterhalvåret 2018/2019 satsar Huddinge kommun på att sopsalta ett flertal gång- och cykelvägar runt om i kommunen. Totalt är det fyra vägar som kommer att påverkas, med platser som Alfred Nobels allé i Flemingsberg, Häradsvägen i Stuvsta, Ågestavägen och Gamla Nynäsvägen i Skogås-Trångsund. Dessa har valts ut eftersom de anses vara tungt trafikerade och risken att halka kan vara stor. Anledningen till att man väljer att sopsalta istället för att sanda är för att på ett mer effektivt sätt få bort snö och is på vägarna. Detta gör det lättare att komma fram på cykel under vintern, samt minskar risken för cykelolyckor. Sopsaltningen kommer att ske två gånger per dag, men kommer att vara bundet till vädret. Vid en temperatur på 6 till 8 minusgrader pågår arbetet som vanligt, om det däremot är kallare än 10 minusgrader kommer man istället att torrsalta vägarna.