Björn Eder och Mogens Petersen i Rödakorsstugan. Foto: Sonja Behrens

Det här gör Röda Korset i Huddinge

Nytt i Flempan har tidigare rapporterat om att Röda Korsets stuga i Fullerstaparken måste rivas. – Det finns en risk att föreningen kommer att upphöra då, säger Björn Eder, ordförande i Röda Korsets Huddingekrets. Han och kursansvarige Mogens Petersen berättar för Nytt i Flempan om föreningens aktiviteter.

Mest känt för allmänheten är förmodligen caféet och second hand-försäljningen på lördagar. Mindre känt är kanske att Röda Korset ger många kurser i stugan, till exempel ”Introduktion för frivilliga vid akuta insatser” och ”Förstahjälpen för småbarnsföräldrar”.

– Den är väldigt populär och blir alltid fulltecknad, säger Mogens Petersen.

Två övriga fasta tillfällen då stugan står öppen är måndagskvällar då Verksamhetsgruppen utvecklar verksamheten inom ramen för Röda Korsets humanitära strategi. Alla som vill får komma dit, ung som gammal. Det gäller även på torsdagar när Arbetsgruppen tar hand om stugan genom enklare reparationer och städning och organiserar second hand-försäljningen.

– Alla är välkomna men det är mest äldre som kommer. Det blir en väldigt viktig social gemenskap för dem, säger Björn Eder.

Huddingekretsen har en omfattande hjälpverksamhet, till exempel stöd för ensamkommande ungdomar, asylsökande och EU-migranter.

– I julas delade vi till exempel ut Ica-kort med matpengar till 80 unga killar från Afghanistan. De hade absolut ingenting, varken mat eller tak över huvudet, berättar Mogens Petersen.

Vidare undervisar volontärer nyanlända i svenska och hjälper patienter tillrätta på Karolinska Universitetssjukhuset. Och så finns Väntjänsten, där Röda Korset tillsammans med Svenska Kyrkan, PRO och SPF Seniorerna ger hjälp och sällskap till äldre personer.

Och så finns förstås insamling till Röda Korsets nationella och internationella hjälpinsatser.

Björn Eder och Mogens Petersen understryker att allt detta utgår från stugan. Det är här man träffas och planerar.

– Det betyder verkligen något att det finns en bas. Och att varje insamlad krona går dit den ska, säger Björn Eder.

Han understryker att Röda Korset är en viktig del av civilsamhället.

– Och om de styrande nu inte vill att staten ska lägga sig i så mycket, borde de underlätta för hjälporganisationer att göra det istället, säger han.

 

Vad säger man från kommunen?

Kommunalråd Malin Danielsson säger till Nytt i Flempan att det finns ett problem med att Rödakorsstugan är stängd de flesta av veckans dagar:

– Det blir en otrygghetsfaktor att ha ett hus i parken som upplevs som stängt. Min önskan vore att hitta en gemensam lokal som flera delar av föreningslivet kan använda.