Kristdemokraterna inför EU-valet

Av Johannes Cederblad
Intervju med Karl Henriksson, Kristdemokraterna

Kristdemokraternas slogan inför EU-valet lyder ”make EU lagom again”.

Med ”lagom” menar de att EU ska ägna sig åt rätt ”saker”, som att vara kraftfulla när det gäller fungerande handel och miljöfrågor, och låta andra frågor, som föräldraförsäkringen till exempel, beslutas på lokal nivå.

 

Samarbete

Krisdemokraterna betonar samarbete som en viktig del i ett framtida Europa.

Europeiska unionen är världens största ekonomi, och de beslut som EU tar påverkar hela världen. Samarbetet kring klimat- och miljöpolitiken blir därför viktig för hela världens klimat, ett problem som inte har några gränser.

 

Kriminalitet

Ett annat samarbetsområde KD vill lyfta är kampen mot kriminalitet.

Idag finns ett stort problem med kriminalitet över gränserna. Polisen följer de lagar och regler som finns, men det gör inte de kriminella. Här krävs samarbete för att ta tag i kriminaliteten, för att skapa ett tryggt samhälle.

 

Handel

KD vill ha en fungerande handel inom EU, men också gemensamma handelsregler mot resten av världen. Det kan göra det enklare för fattiga länder att exportera till Europa. Något som bidrar till att världen blir bättre och säkrare plats.

 

Möta konkurrens

För att europeiska företag ska kunna konkurrera på världsmarknaden krävs ett gemensamt arbete, där man tillsammans skapar en effektiv marknad för dessa företag. I framtiden handlar det inte om ifall de konkurrenskraftiga företagen i världen ska vara svenska eller danska, utan om de ska vara europeiska eller amerikanska/kinesiska.

 

Vikten av att rösta

– 70 procent av alla beslut i kommunfullmäktige påverkas av olika EU-regler. De beslut som fattas i EU påverkar också oss här i Europa. Därför är det viktigt att ta ställning till hur Europa ska se ut i framtiden, säger Karl Henriksson.

 

Varför ska man rösta på KD?

– Du ska rösta på KD för att du vill ha ett EU som är lagom, som ägnar sig åt rätt saker och inte lägger sig i saker som EU inte har med att göra, säger Karl Henriksson.