Blockad hemsida Foto:Tove Lindell

”En porrfri kommun” kickar igång i Huddinges skolor

Av Tove Lindell
#Metoo-uppropen under hösten 2017 startade en rikstäckande debatt. En debatt vars efterskalv har fått Skolverket att gå in med statligt stöd för att starta projektet ”En porrfri kommun” i Huddinge.
• En feministisk ungdomsjour i Huddinge kommun
• Religiöst och partipolitiskt obunden
• Målgrupp unga mellan 10 och 20 år
• Finansieras av skolverket
• Syftet öka medvetenheten om sexuella trakasserier i skolan

Det har länge funnits problem i skolan med sexuella trakasserier och övergrepp bland elever.

Enligt den feministiska ungdomsjouren Kraftbyrån, baserad i Huddinge och som driver projektet, finns en tydlig koppling mellan dessa problem och pornografi. Projektet ”En porrfri kommun” riktar sig till lärare. Med hjälp av kostnadsfria föreläsningar ska skolpersonalen kompetensutvecklas och få en ökad medvetenhet om sexuella trakasserier.

Idag är det två deltidsanställda volontärer Julia Hellmark och Josefina Marklund som arbetar med projektet i Huddinge kommun.

– Vi tror att ungdomar behöver en lokal verksamhet som ser dem i deras vardag och som är villig att driva de politiska sakfrågorna som berör dem inom den lokala kontexten.

Alla som jobbar på Kraftbyrån är volontärer med en gedigen utbildning för att bemöta unga som har utsatts för våld och brott och kunskaper om våld i ungas partnerrelationer. Vilket Julia Hellmark och Josefin Marklund förmedlar vidare till skolpersonalen genom föreläsningar.

– Vi vet också att många unga utsätts för övergrepp och trakasserier i hemmet och därför anser vi att det är viktigt att vi talar om detta med skolpersonal istället för med föräldrarna, då skolan ansvarar för ungdomarna en stor del av deras tid.

Föreläsningarna ämnar vara ett rum av erfarenhetsutbyte mellan Kraftbyrån och skolpersonalen och tar sitt avstamp i en feministisk och normkritisk analys av makt, våld och övergrepp.

– Vår föreläsning utgår från konkreta exempel på att porrindustrin orsakar sexuella trakasserier. Våra möten med ungdomar är det första. Inom ungdoms-, tjej- och transjourers stödverksamhet i Huddinge möter vi många unga tjejer som berättar att pojkar och män tvingat dem att se porr eller att utföra handlingar männen sett i porrfilmer.

Projektet sträcker sig fram till juni vad hoppas ni åstadkomma?

– Vi hoppas att flera skolor ska vara porrfria zoner, vilket skulle innebära att porr inte ska få spelas upp på skolansnätverk och datorer. Att skapa en porrfri kommun skulle ge våra ungdomar möjligheten att själva utforma en egen sexualitet som inte kapats av porren.