Centerpartiet bereder sig för EU-val

Av Daniel Kazinik
Centerpartiets Tomas Selin erbjuder många lösningar på problem som präglar det politiska landskapet i EU och många av dessa frågor rör Huddinge kommun. Det är klimatet, flyktingmottagandet och antibiotikabehandlat kött på äldreboenden
Valet till EU-parlamentet äger rum den 26 maj.

Partierna värmer just nu upp inför det kommande EU-valet. Det är ett mycket omdiskuterat val som i hög grad handlar om vilka värderingar som kommer att dominera EU i framtiden. En huvudfråga är om Europa ska bli mer konservativt och nationalistiskt eller om det ska bli mer liberalt och öppet. Centerpartiets representant i Huddinge kommun, förskolenämndens ordförande Tomas Selin, påstår det sistnämnda. Han menar att Europa måste undvika att hamna i samma situation såsom många öststater befinner sig i.

 

–Det är en kamp för medmänsklighet i ett Europa där vi ser hur högerpopulismen breder ut sig allt mer, säger Tomas Selin.

 

Särskilt oroas han över läget i Ungern som under Viktor Orbans ledning gått en nationalistisk framtid till mötes. Där har man begränsat allt ifrån pressfriheten till yttrandefriheten och Ungern vägrar att under några omständigheter ta emot flyktingar som ska fördelas jämlikt mellan alla länder inom Europeiska unionen.

Även klimatet är en viktig del av det gemensamma arbetet där man strävar efter att minska de globala utsläppen. Idag har många människor har blivit mer lyhörda i klimatfrågan och ett flertal demonstrationer har genomförts på flera håll i Europa.

 

–Det är ingenting som löses på lokalnivå, utan alla måste ta ett ansvar globalt, menar Tomas Selin.

 

Under valkampanjen, som startar i maj har Centerpartiet valt att avstå från att ha sin valstuga i Huddinge centrum. Detta för att nå ut till så många Huddingebor som möjligt och närvara överallt i kommunen. Målet är att höja valdeltagandet och kampanja i de områden där Centerpartiet inte fått något större genomslag, som Vårby, Skogås och Flemingsberg. Tomas Selin är dock optimistisk och tror att Centerpartiet kommer att lyckas sprida sitt budskap där också.

 

–En orsak till detta är att det handlar om utsatta områden med stora delar av befolkningen med utländsk härkomst som inte är så insatta i politiken. Där brukar de stora partierna dominera.

 

En annan viktig fråga är servering av importerat kött på Huddinges grundskolor och äldreboenden. Problemet ligger i att djuren ofta inte har behandlats väl och fått i sig för mycket antibiotika, vilket kan utgöra en hälsorisk.

Tomas Selin vill även att studenter och lärare i Huddinge ska kunna ta del av Erasmusprojekt och resa fritt inom EU för att lära känna andra länder och bidra till demokrati.