Lekplats i Vårby

Glömsta är bortglömt

Av Johanna Lönnberg
Huddinge kommun växer drastiskt, cirka 1 250 bostäder byggs i kommunen varje år. Totalt finns det planer för 20 000 nya bostäder efter 2030. Däremot hinner de inte tillgodose varje individs behov. I Glömsta har lekplatser helt glömts bort.
- Tränas till att lösa konflikt

- Lär sig att samsas och turas om

- Lär sig skilja på fantasi och verklighet

- Utvecklar förståelse för regler

(Källa: 1177/Vårdguiden)

Glömsta, delområde i kommundelen Flemingsberg, har en befolkning på 6 300 varav åldrarna ett till tolv är uppe i 1 758. Det finns sammanlagt 41 lekplatser i Huddinge men inte en enda i Glömsta som är ett barntätt område. Detta gör det svårt med spontan lek och spontanidrott som barn behöver för att utvecklas.

 

Under en telefonintervju med Malin Danielsson, ansvarig politiker för lekplatser säger hon att det byggs två till tre nya lekplatser varje år.

– Riktvärdet är att det ska finnas en kommunal lekplats inom 500 meter från en bostad i barnrika områden, säger hon.

 

På frågan om Glömsta har blivit bortglömt nekar hon inte. Hon menar att det är ett område som  börja byggas ut innan riktlinjerna sattes och att man helt enkelt missat att bygga lekplatser.

– Det är ett område kommunen ska titta på för bygge av lekplats då det verkligen behövs.

 

När frågan uppmärksammats på facebooksidan “Vårt Eget Huddinge” uttryckte flera föräldrar sin frustration kring orättvisa satsningar på områden och att mycket tar lång tid innan åtgärder vidtas.

– Barnen hinner växa upp innan det byggts upp något i dagens takt, kommenterar en upprörd förälder.