– Jag tror inte att fler ramlar i Huddinge än på andra platser men vi är bättre på att rapportera, säger Karl Henriksson (KD). Foto: Desirée Persson

Fallskador fortsätter att öka i Huddinge

Av Totte Winstam
Antalet rapporterade fallskador bland personer 65 år och äldre har ökat markant i Huddinge de senare åren. Samtidigt visar Socialstyrelsens öppna jämförelser att siffran sjunker i resten av landet. – Vi behöver bli ännu bättre på det förebyggande arbetet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I Huddinge har antalet fallskador legat stadigt på omkring 3500 fall per 100 000 invånare under 2010-talet. Men under både 2017 och 2018 nådde man rekordhöga 4000 fall. En siffra som sträcker sig långt över det nationella snittet.

Lokala skillnader

Enligt Lillemor Lundin Pettersson, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, så kan ökningen bero på flera saker. Men varför just Huddinge skiljer sig från många andra kommuner är svårt att svara på.

– Skillnader på lokala håll kan till exempel handla om hur landskapet i en kommun ser ut eller hur man arbetar med att förebygga. Exempelvis genom plogning och sandning av gågator.

En annan sak som påverkar skillnader mellan olika områden och grupper kan enligt Lillemor Lundin Pettersson vara ekonomiska förutsättningar eller utbildningsnivå.

– Forskning visar att fallskador är vanligare bland personer med låg socioekonomisk status. På så sätt skiljer det sig inte från annan hälsoproblematik.

Har blivit bättre på att rapportera

Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Huddinge, är av en annan uppfattning. Enligt honom kan en förklaring vara att det finns skillnader mellan kommunerna när det kommer till att rapportera fallskador.

– I Huddinge har vi blivit noggranna med att rapportera fallskador, vilket gjort att vi är väldigt duktiga på att redovisa detta. Jag tror inte att siffrorna nödvändigtvis behöver tolkas på det sättet att det är fler som ramlar i Huddinge än på andra platser i landet.

Samtidigt vill Karl Henriksson försäkra om att kommunen arbetar med att bli bättre på området. Därför har man bland annat delat ut gratis broddar till kommunens pensionärer i vinter.

– Det handlar om att öka tryggheten bland äldre, även under vinterhalvåret. Att förbättra sandning och sopning av vägar är också viktigt.

Balansträning – ett effektivt sätt att förebygga skador

Men det finns faktiskt olika sätt att skydda sig mot fallskador, och enligt Lillemor Lundin Pettersson visar forskning att balansträning är det effektivaste tillvägagångsättet.

– Balansträning är prio ett. Exempelvis kan Tai Chi, en österländsk träningsform, vara till stor hjälp. Omkring tre timmar i veckan kan verkligen göra en stor skillnad.

Också Huddinge kommuns initiativ att dela ut gratis broddar ser Lillemor Lundin Pettersson positivt på.

– Det är inte den enda lösningen, men kortsiktigt kan det hjälpa folk att fungera bättre i vardagen. Allt som får människor att kunna gå ut, få mer motion och socialt utbyte är positivt. Även den mentala hälsan kan vara viktig.