Vad innebär EU-valet för Huddinge?

Av Elin Wahlgren & Beatrice Söderlund
Nytt i Flempan har frågat huddingebor om de vet vad EU-valet betyder för kommunen.