En man som promenerar i skogen. Foto: Helen Liljebäck

Huddinge årets naturvårdskommun – för andra gången i rad

Av Helena Liljebäck
Totalt fick Huddinge 53 av 55,5 möjliga poäng i Naturskyddsföreningens senaste undersökning. Lomma kom på andraplats och Tierp på tredje. Närbelägna Haninge hamnade på nionde plats med sina 44,5 poäng.

Syftet med undersökningen är att uppmärksamma kommunernas naturvårdsarbete. Enligt Huddinges kommunalråd Christian Ottosson har Huddinge över 5 000 hektar skyddad mark, motsvarande 39 procent av ytan, något de är ensamma om.

Det är andra gången Naturskyddsföreningen skickar ut en enkät till landets samtliga kommuner. Enkäten handlar om arbetet med naturvård inom kommunerna och det är frivilligt att svara. Båda gångerna, 2014 och 2018, har Huddinge tagit hem förstaplatsen. Den här gången svarade 210 av landets 290 kommuner på enkäten.

Formuläret handlar om bland annat biologiska värden, allmänhetens och skolbarns tillgänglighet till naturområden samt om kommunen har strategier och politiska beslut för att bevara naturen. Naturskyddsföreningen erkänner i sin rapport att undersökningen inte är vattentät eftersom kommuners förutsättningar skiljer sig åt. Därför har de även utsett vinnare inom en rad olika grupper, exempelvis storstad, landsbygdskommun och pendlingskommun nära mindre stad/tätort.

För att fortsätta ligga i topp investerar Huddinge i exempelvis stängsel och utbyggnad av leder för att göra det enklare att komma ut i naturen. Christian Ottosson nämner att Huddingeleden, en åtta mil lång vandringsled som binder samman samtliga 13 reservat i området, invigs 28 april.