Foto: Jesper Karlsson.

Svårt att återvinna i Huddinge

Av Mattias Karlberg & Jesper Karlsson
Huddingeborna återvinner idag mindre än genomsnittet i Sverige. Nästa år ska majoriteten ha nära till en återvinningsstation. Men kommunen har långt kvar till att nå ett av målen.

Att majoriteten av bostäderna i kommunen ska ha fastighetsnära insamling av källsorterat avfall till 2020 antogs av kommunfullmäktige i Huddinge redan 2011. Målet för nästa år är 60 procent av enbostadshusen och 65 procent av flerbostadshusen.
 

Christian Ottosson (C) är ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden i Huddinge. Han berättar att ett av målen redan är uppnått, nämligen att 70 procent av flerbostadshusen har fastighetsnära insamling av källsorterat avfall. Värre är det för enbostadshusen. Där har knappt 20 procent det i dag.

 

– För enbostadshusen ser det svårt ut, säger Christian Ottosson.

 

Christian Ottosson hoppas att regeringen inte kommer att försvåra för kommunerna och skulle gärna se ett utökat ansvar. Att hela tiden jobba för ökad närhet till återvinningsstationerna är ett sätt för Huddinge kommun att få invånarna att återvinna mer. Ett annat sätt är att öka tryggheten kring stationerna, bland annat genom att se över belysningen.

På frågan om ordföranden själv källsorterar är svaret enkelt.

– Självklart. Sedan flera år tillbaka, i minst nio fraktioner. Foto: Jonna Thomasson.

 

I Flemingsbergs centrum, nära återvinningsstationen, träffar vi Jonas Huovila. Han tycker inte att avståndet är ett problem, däremot påpekar han att återvinningsstationen sköts dåligt och att den är stökig och otrevlig.

 

Målet för enbostadshus är utom räckhåll. Trots det är de Huddingebor vi pratar med nöjda med förutsättningarna för att återvinna i kommunen. Marius Melgaard har precis flyttat från Huddinge, men när han bodde här så hade han tillgång till ett soprum i anslutning till sin fastighet. Detta var någonting som kommunen informerade om via post, berättar han. Dock var han inte helt nöjd med hur soprummet sköttes.

 

– Problemet var att den privatägda fastighetens soprum var överfullt och smutsigt för det mesta, säger Marius Melgaard.